Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Södertälje sluss och kanal

Säkerheten och framkomligheten i farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren förbättras.

Så här fint ska det bli när Södertälje kanal och sluss är färdigbyggd.
Så här fint ska det bli när Södertälje kanal och sluss är färdigbyggd. Illustration: SWECO

Detta är ett uppdrag som Sjöfartsverket fått från regeringen. Ansvaret för byggnationernas färdigställande togs över av Trafikverket hösten 2020 medan Sjöfartsverket kvarstår med sin nautiska kompetens på området. Genomlysningen av vidtagna åtgärder och byggen som Sjöfartsverket och deras tidigare entreprenör gjort är klar. 

Sjöfartsverket kommer att vara anläggningsägare och ansvara för driften när projektet är klart. Arbetet kommer därför att ske i nära samarbete mellan de två myndighetern.

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och vägnätet, som är hårt belastade, avlastas.

För att genomföra projektet krävs omfattande arbeten för att anpassa Södertälje sluss och kanal till modernt tonnage och att förbättra framkomligheten i Mälaren.

Muddringen i Södertälje sluss och kanal

För frågor om pågående muddring hänvisas till vår webbsida om Mälarfarlederna.

Broöppning vid mälarbron
Slussen vid södertälje
Logotype för EU

Senast uppdaterad 2024-04-22