Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Montering av undsättningsstegar (månadsinfo)

Nyhet 2021-02-01

Under februari månad kommer följande arbeten att utföras inom ramen för Mälarprojektet.

Borttransport av kvarblivet material kommer att ske från Slussen-området.

Vi kommer att montera 46st undsättningsstegar på spont- och kajkanter utmed kanalen.

Under E4-broarna kommer arbeten för komplettering av ledverk att starta. Störningar kan uppstå för passerande på gångvägen men vi kommer att göra allt som är möjligt för att minimera dessa.

Vid kanalsidorna har vissa gång- och cykelbanor öppnats upp (se bild till vänster) och arbete pågår för att öppna ytterligare områden.

Hur kommer jag till fots eller cykel från norr till söder och vice versa längs kanalen?
Följ röd markering på kartan.

Observera: Vi vill varna för halkrisker på gångvägar och andra platser som inte vinterunderhålls.

Var vänlig att respektera avspärrade områden!

Karta över Södertälje sluss- och kanalområde.
Södertälje sluss- och kanalområde.