Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Stora satsningar görs i Umeå Hamn

Nyhet 2022-06-20

2015 signalerade SCA Obbola, som ligger nära Umeå Hamn, om kraftig volymökning av förnybara förpackningar. Nu planerar Umeå Hamn för kajbyggen med start 2023 för att möta behoven.

•	SCA bygger världens största kraftlinermaskin för att möta behovet av förnybara förpackningar, där råvaran utgörs av returpapper. Produktionen ökar från 500 000 ton till 1 miljon ton vid full drift.
• SCA bygger världens största kraftlinermaskin för att möta behovet av förnybara förpackningar, där råvaran utgörs av returpapper. Produktionen ökar från 500 000 ton till 1 miljon ton vid full drift. Foto: Agne Hörnestig

Flera faktorer samverkar till att Umeå Hamn satsar offensivt:

* SCA bygger världens största kraftlinermaskin för att möta behovet av förnybara förpackningar, där råvaran utgörs av returpapper. Produktionen ökar från 500 000 ton till 1 miljon ton vid full drift. Driftsstart beräknas till 2023 med full kapacitet 2025. Satsningen beräknas till 7,5 miljarder kronor varav 1 miljard avser miljöförbättringar och minskade koldioxidutsläpp med 20 000 ton årligen. För leveranser, både in och ut, används huvudsakligen Ro-ro fartyg (Roll on-roll of).

* Umeå är logistiknod vid kusten för E4 och E12. Den senare börjar i norska Mo i Rana, tre mil in från norska gränsen och går via skidorten Hemavan, Lycksele och ned till Umeå Hamn, en sträcka på drygt 47 mil totalt. Via färjan från Umeå till Vasa fortsätter E12 till Helsingfors. E12 blir en pulsåder från kust till fjäll. Där finns ett starkt näringsliv, ine minst inom skogsindustrin, med kontinuerligt transportbehov.

* Färjan Wasa Express, som trafikerar Umeå-Vasa, var åldersstigen redan för flera år sedan. En ny passagerar- och fraktfärja beställdes av Umeå och Vasa kommun i samarbete. Den fick hybriddrift och jungfruturen mellan Umeå-Vasa gjordes  hösten 2021. Detta fick till följd att färjeterminalerna i både Umeå och Vasa rustades och byggdes ut.

-Allting har hänt ganska fort och SCA:s planerade nybyggnation blev startskottet för oss, förklarar Mikael Isaksson, vd för Umeå Hamn.

Stora nybyggnationer

I december 2018 tog Umeå kommunfullmäktige beslut att satsa 1,4 miljarder kronor på ombyggnationer i hamnen. Första kvartalet 2023 planeras för nybyggnation/rustning av hamnens kajer.

* Norra kajen renoveras och får en 270 meter lång kajlinje.

* Oljekajen ersätts av en nybyggd energipir för allehanda energislag. Piren, som kan ta emot fartyg om 210 meters maxlängd, flyttas ut närmare havet.

* Södra kajen ersätts av en ny om 600 meters längd i 45 graders vinkel. Det gör att två fartyg kan ligga inne samtidigt. Dit flyttas också containerhanteringen från Gustavs udde.

Ny järnvägsterminal

En ny järnvägsterminal har nyligen invigts där två spår går in i hamnen. Sedan tidigare finns en terminal i Umeå och ytterligare en sådan terminal kommer 2025 vid Dåvamyran, norr om Umeå, i samband med bygget av Norrbottniabanan till Skellefteå som planeras klart 2030.

-90 procent av allt gods går någon gång på sjön, därefter följer järnväg och  bil. Med de stora volymer som vi väntar oss, är det bara sjöfarten som har tillräcklig kapacitet. Umeås har ett strategiskt läge mellan Sundsvall och Luleå, inte minst för skogsindustrin och dess produkter, fortsätter vd:n.

Han noterar att Umeå kommun gett hamnen bra förutsättningar för expansion. I dag jobbar cirka 300 personer i hamnen men med kringeffekter sysselsätter hamnen cirka 3000 personer.

Byggstart i hamnen planeras 2023

Byggstart planeras till januari-mars 2023. Vidare ses all logistik över: Behovet undersöks av nya kranar liksom möjligheterna för elektrifiering av hamnen. Nätstrukturen är problemet, men förberedelser vidtas för stråk, kabeldiken.

Bild från simulering av projekt Umeå.
Simulering av projekt Umeå som sker i Sjöfartsverkets simulatorcenter i Göteborg. Från vänster Mikael Isaksson VD Umeå Hamn, Umeålotsarna Niklas Nordgren och Mattias Lövgren samt Andreas Edvall, simulatorinstruktör. Foto: Agne Hörnestig