Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Umeå Hamn

Umeå Hamn är i en expansiv fas med stora investeringar som görs för att anpassa hamnen till ökande godsmängder.

Bild på Umeå hamn

SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, planerar en stor produktionsökning i sin anläggning i Obbola. Maskinerna i fabriken installerades 2021 och produktionsstarten ägde rum runt årsskiftet 2021/2022. Andra intressenter som använder hamnen väntas också bidra med ökade volymer på sikt. Det är främst en ökning av containertrafik som blir en effekt av SCA:s investeringar.

I april 2018 anmäldes kapacitetsbrist i allmän farled av Umeå hamn AB, vilket ledde till att:

* Trafikverket påbörjade en Åtgärdsvalsstudie. Projektet syftar till förbättrad kapacitet, säkerhet och tillgänglighet i enlighet med rekommendationer efter Åtgärdsvalsstudie.

* Ett utvecklingsarbete pågår inom Umeå hamn, det omfattar muddringsinsatser inom hamnområdet. Utbyggnad av kajer i inre hamnen och i färjeterminalen är för närvarande under produktion.

För att kunna nyttja den ökade kapaciteten som hamnens investeringar medför fullt ut krävs kapacitetshöjning i den allmänna farleden, inom och utanför hamnområdet. Farleden in till Umeå hamn kan principiellt delas i två farleder, farled 730 till godshamnen längs hamnens västra sida respektive farled 731 och 733 till färjeterminalen på hamnens östra sida.

Den större volymen som behöver muddras finns inom farled 730, vissa mindre åtgärder behövs också i farled 731 och 733. Åtgärder i de allmänna farlederna utanför hamnområdet, muddring om cirka 140 000 kubikmeter inklusive farledsutmärkning, utförs av Sjöfartsverket.

Samarbete och samordning kommer ske med Umeå kommun för muddringsinsatser som krävs i den allmänna farleden innanför hamnområdet.

 

Senast uppdaterad 2024-04-17