Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

REDO Academy

Gratis kurser för en hållbar social arbetsmiljö ombord.

Vad är REDO Academy?

REDO Academy erbjuder åtta olika utbildningar för att skapa en kunskapsgrund med specifikt metodmaterial och verktyg i social arbetsmiljö. Kurserna är tänkt att vara ett komplement till befintligt material, men fokuserar på förebyggande insatser för att stötta rederiers arbete kring social arbetsmiljö.

REDO Academy ger kompetenshöjande insatser om inkluderande ledarskap, jargong, psykisk hälsa, genom inkluderande kultur skapa hållbara attraktiva arbetsplatser fria från ovälkommet beteende.

Utbildningarna i REDO Academy riktar sig till alla anställda inom den svenska rederinäringen och erbjuder föreläsningar och utbildning inom bl.a. normer, tidiga tecken på psykisk ohälsa, våldsprevention, diskriminering och tillhandahåller också ett metodmaterial som stöttar ledare ombord att bedriva ett systematiskt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningarna drivs av experter inom området och är anpassade för just målgruppen ombordanställda och sjöfarten som bransch. Utbildningarna kommer även kunna ges på Engelska från 2025.

Kursupplägg

Utbildningarna för deltagare i REDO Academy är helt gratis där rederiet endast står för rese- och timkostnader för de som deltar i kurserna. Utbildningarna startar i år (2024) och kommer att erbjudas fram till och med 2026. Utbildningarna ges företrädesvis fysiskt på plats, men kan anpassas till viss grad beroende på upplägg, deltagare och behov. Sjöfartsverket är medfinansiär och projektägare i projektet, Europeiska socialfonden har beviljat huvudsakligt stöd. ESF finansieringsmodell bygger på ersättning genererad genom deltagande timme i projektet. Aktiv medverkan och deltagande i kurskatalogen genererar alltså finansiering. Sjöfartsverkets åtagande i projektet gäller medfinansiering samt aktivt deltagande med 4000h utbildningstid.

Kursutbud

  • Introduktions- och inspirationsföreläsning om REDO Academy med metoden årshjulet.
  • Sila Snacket - Workshop om jargong och civilkurage (ca 3h)
  • Kunskapsföreläsning: Trygga rum (ca 3h)
  • Samtalsledarutbildning: Trygga rum - 36 timmar (uppdelat på tre tillfällen)
  • Tidiga tecken på psykisk ohälsa - 12 timmar
  • Inkluderande Ledarskap - 36 timmar (uppdelat på 3 tillfällen. Hemarbete ca 12-15 timmar fördelat mellan kurstillfällena)
  • Makt och Normer - 32 timmar (uppdelat på 3 tillfällen)
  • Normkreativ Förändringsledning - 24 timmar (uppdelat på digitala självstudier, digitala träffar och coachning online med kursledare)

Läs hela kursutbudet för REDO Academy här!

Intresserad av REDO Academy?

Har du frågor om kurserna och utbudet? Kontakta oss för rekommendationer och vidare upplägg samt kombinationer av kurser!

Cajsa.JerslerFransson@sjofartsverket.se
Benjamin.Malmstrom@sjofartsverket.se
Jill.Jarnsater@sjofartsverket.se

EU Logotype

Partners

Senast uppdaterad 2024-07-10