Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

REDO – Recruitment, Equality and Diversity Opportunities

Sjöfartsverket medverkar tillsammans med sjöfartsbranschens aktörer i ett gemensamt forskningsprojekt för social hållbarhet till sjöss.

En illustration av ett fartyg som hålls uppe av många händer.

Projekt Familjen REDO

Vid arbete till sjöss blir fartyget både ens arbetsplats och ens hem. Att vara borta från vänner och familj, ibland månader i sträck, medför särskilda utmaningar där stöttning hemifrån blir begränsad. En hälsosam och god jargong samt en positiv och inkluderande arbetsmiljö ombord, blir därför extra viktigt och avgörande för en välmående besättning. Tyvärr förekommer ovälkommet beteende på arbetsplatser överallt, så även i sjöfartsbranschen. Då är arbetsplatsens kultur, ledarskap och den kollegiala gemenskapen avgörande faktorer. Vi behöver således verktyg för att identifiera och synliggöra de normer och beteenden som kan skada eller begränsa.

Det första REDO-projektet 1.0 fokuserade på hinder för kvinnor att stanna i sjöfarten.

LÄNK --> Redo 1.0

REDO 2.0 (REDO 2.0 – Recruitment, Equality and Diversity Opportunities (sjofartsverket.se) är ett pågående gemensamt forskningsprojekt lett av RISE, där fem fokusrederier är med och arbetar tillsammans med projektteamet för att skapa metoder och verktyg för social hållbarhet till sjöss.

Länk --> Redo 2.0

REDO Academy är ett implementeringsprojekt där insikter och resultat från tidigare REDO projekt och samarbetspartners skapat en kurskatalog med metoder, verktyg och kompetenshöjande moduler. Med REDO Academy vill vi ta steget längre genom att bredda innehållet ytterligare och nå ut till fler rederier inom svensk sjöfart - för ett gemensamt krafttag för en inkluderande hållbar social arbetsmiljö ombord! Genom långsiktiga kompetenshöjande insatser för den sociala tryggheten ombord skapar vi en hållbar och attraktiv sjöfart genom att stötta det organisatoriska arbetsmiljöarbetet.

Länk --> Redo Academy

Partners

Senast uppdaterad 2024-06-13