Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Pierre, nautisk redaktör

Förut använde han sjökort i sitt yrke som styrman – nu jobbar han med att tillverka och utveckla sjökort. Möt Pierre Wetterberg, nautisk redaktör på Ufs-redaktionen i Norrköping.

Pierre som håller i ett sjökort

Efter en utbildning till sjökapten och åtta år till sjöss i Norge gick han i land för att få ihop det med familjelivet. Pierre fick då anställning hos Sjöfartsverket som nautisk redaktör.

- Som navigationsstyrman ombord planerade jag rutter och arbetade med allt som har med navigationen att göra på bryggan. Bland annat sjökort eftersom det är det primära navigationshjälpmedlet på sjön, säger Pierre som nu alltså jobbar ”på andra sidan” med att utveckla sjökortsprodukter.

Hans erfarenhet av att använda sjökort och nautiska publikationer som till exempel böcker med farledsinformation menar han är en stor fördel i sitt jobb på Sjöfartsverket.

- Jag har ju använt produkterna jag är med och skapar nu, så det var enkelt att förstå vad jag skulle jobba med.

Ufs-redaktionen (underrättelser för sjöfarande) är med och utvecklar bland annat sjökort i pappersformat. Det är en bild av hur verkligheten ser ut just vid tillfället sjökortet trycks. Men verkligheten ändras löpande och det både tillkommer och försvinner saker.

- Det händer så mycket hela tiden, redan dagen efter tryck kan något ha ändrats, förklarar Pierre. 

- Vi på Ufs-redaktionen får in förändringar och uppdaterar sjökorten hela tiden. Det kan vara allt från mindre saker till stora projekt som muddringar av farleder. Det förändrar sjökortet markant.

Vilka förändringar som sker måste så klart ut till användarna, antingen i form av så kallade Ufs-notiser eller som helt nya sjökort. Yrkestrafiken har krav på sig att hålla sjökorten uppdaterade medan fritidsbåtsägare bäst kan hålla sig uppdaterade genom att prenumerera på notiserna som kommer en gång i veckan.

- Det går också att söka efter ett visst sjökort på vår webbplats och själv uppdatera det. Det kallas för att man rättar sitt sjökort, säger Pierre som dock berättar att det blir allt vanligare med digitala sjökort som laddas hem och uppdateras regelbundet till fritidsbåtens ”plotter” där kartan syns på skärmen.

Att ha uppdaterade sjökort har med säkerhet att göra.

- Det är det viktigaste, att du har en aktuell nulägesbild.

Men det förekommer ändå olyckor ibland.

- Sverige är ett stort land. Det är omöjligt att veta exakt var alla stenar och grund finns eller hur djupt det är överallt. Det är viktigt att vara medveten om att det är en process som pågår hela tiden med sjömätningar.

Om olyckan är framme så är det viktigt att rapportera det till Ufs-redaktionen, säger Pierre.

- Då kan vi vidta en åtgärd om att till exempel rita in en sten i sjökortet om det är någon som har gått på grund.

Att hjälpa de som åker båt är en av de saker som Pierre tycker är meningsfullt med jobbet.

-. Jag är också intresserad av att vara med och påverka framtidens sjökort.

Och det är ingen tvekan om att sjökorten kommer utvecklas framöver.

- De blir mer digitala och framförallt mer interaktiva, säger Pierre och förklarar:

- Tänk ett papperskort i 2D som istället är interaktivt i 3D på en skärm där du kan klicka på olika objekt för att få mer information. Den utvecklingen vill jag vara med och påverka.

Text: Niklas Broweus
Foto: Fredrik Schlyter

Senast uppdaterad 2023-09-28