Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Möt våra medarbetare

Det finns många olika yrkesgrupper i Sjöfartsverket. En stor del av medarbetarna jobbar på eller i nära anslutning till sjön, men långt ifrån alla. Vi har till exempel ett antal som sysslar med teknik, sjögeografisk information och stabsfunktioner. Det finns också tjänster som isbrytardirektör, vinschoperatör eller dykare.

Bilden föreställer två män
Oskar, kartingenjör

Oskar arbetar med sjögeografisk information, vilket bland annat innebär att göra komplex data så enkel som möjligt.

Angelica sitter inne i lotsbåten, och ser in i kameran.
Angelica, båtman

Angelica jobbar som båtman på Bönans lotsstation, i Gävle. Ett yrke hon visste att hon ville ha redan i högstadiet.

Lotta och Robert som tittar på varandra. I bakgrunden syns havet och en sol.
Lotta och Robert, farledstekniker

Farledsteknikerna Lotta och Robert utvecklar och ser till att farlederna är öppna, säkra och i bra skick.

Pierre ler och håller upp ett sjökort.
Pierre, nautisk redaktör

Förut använde Pierre sjökort i sitt yrke som styrman – nu jobbar han med att tillverka och utveckla sjökort.

Håkan sitter ombord Ale uppe på bryggan.
Håkan, matros på isbrytare

Håkan är matros ombord isbrytaren Ale, och är den person som kopplar på bogserlinan på fartygen de ska assistera. Han tar också över handstyrningen under assistansen i isrännan.

Federico som ler in i kameran. Han sitter i en soffa.
Federico, systemförvaltare

Federico arbetar för att system inom Sjöfartsverket, både stora och medelstora, rullar på som de ska.

Lina tittar in kameran. En kollega står till vänster om henne.
Lina, räddningsledare

Lina tar emot och koordinerar sjö- och flygräddningsinsatser på Sjö- och flygräddningscentralen.

Melica, sitter vid vattnet och tittar in i kameran.
Melica, miljöspecialist

Melica stöttar verksamheten i alla typer av miljöfrågor och är involverad i de stora farledsprojekten som spänner över flera år.

En lotsbåt med skummande vatten omkring sig.
Hanna och Torbjörn, lotsar

Hanna och Torbjörn är två av våra fantastiska lotsar. Som lotsar fyller de en viktig funktion, både i bryggteamet på fartygen och i ett större perspektiv.

Jesper framför byggnaden till Sjömansservice. Det är lite snö på marken.
Jesper, platsombud Sjömansservice

Jesper bidrar till en dräglig vistelse ombord och möjlighet till rekreation och aktiviteter under de långa perioder sjömän är till sjöss.

Johan sitter i ett kontorsrum med ett fönster bakom sig.
Johan, VTS-operatör

Johan jobbar med att ge information till befäl på fartyg för att underlätta navigationen i farleden och anlöpet in till hamn på ett tryggt och säkert sätt.

Daniel tittar in i kameran, det är en ljus bakgrund med lite växter bredvid.
Daniel, Sweden Traffic-operatör

Daniel sänder ut säkerhetsinformation till sjöfarten, tar hand om felrapporteringar av fyrar och prickar och övervakar fartygstrafiken.

Senast uppdaterad 2024-03-20