Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Värdegrund och likabehandling

Sjöfartsverket är ett statligt affärsverk, vilket innebär att alla medarbetare är statliga tjänstemän och har därmed ett särskilt stort ansvar vid utövningen av sitt arbete. Alla våra medarbetare har ett ansvar att följa den statliga värdegrunden.

Den statliga värdegrunden kan med utgångspunkt i Sveriges grundlagar sammanfattas i följande principer:

  • Demokrati
  • Legalitet
  • Objektivitet
  • Fri åsiktsbildning
  • Respekt för alla människors lika värde
  • Frihet och värdighet
  • Effektivitet och service

För att hålla den statliga värdegrunden levande arbetar Sjöfartsverket aktivt med att stärka sina medarbetare i rollen som statliga tjänstemän. Sjöfartsverket arbetar för att det ska vara enkelt för alla medarbetare att agera utifrån den statliga värdegrunden i alla situationer. Det betyder bland annat att vi arbetar för en öppen kultur där medarbetarna också har ett etiskt förhållningssätt som motverkar korruption och andra oegentligheter.

Vår värdegrund
Utöver den statliga värdegrunden som gäller alla statliga tjänstemän, har Sjöfartsverket utformat en värdegrund som mer specifikt kännetecknar vad som är viktigt för just Sjöfartsverket. Sjöfartsverkets värdegrund bygger på följande tre kärnvärden:

  • Professionalitet – vår roll
  • Öppenhet – vår kultur
  • Engagemang – vårt förhållningssätt

Vår värdegrund är något som genomsyrar alla processer inom Sjöfartsverket. Den är en självklar aspekt i marknadsföring, rekrytering, introduktion, medarbetarsamtal, lönesättande samtal och utbildning. Värdegrunden genomsyrar också möten, presentationer, beslut och upphandlingar. Den återspeglas i riktlinjer, årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar. Värdegrunden ska tillsammans med affärsidé och vision dra Sjöfartsverket i en framgångsrik riktning.

Senast uppdaterad 2024-02-22