Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjötrafiken - farledsavgifter, lotsavgifter och andra avgifter

Sjötrafiken - farledsavgifter, lotsavgifter och andra avgifter.

Grundförfattning

Beskrivning

1992:1

Avtal mellan Sjöfartsverket och Trollhätte kanalverk angående debitering och uppbörd av farledsvaruavgift för gods som transporteras på Trollhätte kanal

1996:15

Högsta pris för vissa lastbilstransporter till och från Gotland med mera.

2019:5

Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Trollhätte, Säffle och Södertälje kanal.

2021:1

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift

Upphör från 1 januari 2023.

2021:4

Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte och Södertälje kanal

Upphör från 1 januari 2023.

2021:5

Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Upphör från 1 januari 2023.

2022:1

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift. Gäller från 1 januari 2023.

2022:2

Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter. Gäller från 1 januari 2023.

2022:3

Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte och Södertälje kanal. Gäller från 1 januari 2023.

2022:4

Sjöfartsverkets föreskrifter om tillfällig klimatkompensation för sjöfarten år 2023.

Senast uppdaterad 2021-12-20