Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ny version av publikationen Vintersjöfart

Nyhet 2022-12-02
Två isbrytare i Luleå hamn, vattnet är snö- och istäckt.
Foto: Agne Hörnestig

Inför den kommande isbrytarsäsongen publicerar Sjöfartsverket publikationen Vintersjöfart 2022-2023.

Publikationen är en förtydligande text av Isbrytarförordningen (SFS 2000:1149) och Sjöfartsverkets föreskrifter gällande isbrytning (SJÖFS 2021:2).

I publikationen finns de riktlinjer som gäller för att få isbrytningsassistans och genomföra en säker och effektiv vintersjöfart. Den innehåller också information om isklasser och kontaktuppgifter till isbrytarna och isombuden.

Bland ändringarna och förtydliganden för i år är att mäklare och hamnagenter uppmanas att vara mer aktiva än tidigare när det gäller att ge isklassinformation för fartyg som besöker hamnar med isklassrestriktioner. Ifall ett fartyg inte besökt en svensk eller finsk hamn under de senaste två åren, ombeds mäklaren att i god tid före ankomst skicka in dokumentation som innehåller information om fartygets isklassbälte.

-Det kommer att underlätta och effektivisera handläggningen och därmed minska risken att fartyg försenas på grund av oklarheter kring isklassdokumentationen, säger Annika Hjelmsten, driftoperatör på Sjöfartsverkets isbrytarledning.

Publikationen, kontaktuppgifter till isbrytarledningen, aviserade restriktioner och dispensformuläret finns på länkarna nedan.