Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Organisation

Sjöfartsverket har sin centrala styrning i Norrköping där omkring 300 personer arbetar. Den regionala organisationen är koncentrerad till den svenska kusten och de stora insjöarna.

Affärsverksamheten är indelad i sex olika affärsområden. Längs med kusten finns nio lotsområden: Luleå, Gävle, Stockholm, Södertälje, Kalmar, Malmö, Göteborg, Marstrand och Vänern/kanalen. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen.

Totalt arbetar cirka 1200 personer i Sjöfartsverket.

Styrelse

Ordförande

F.d. generaldirektör: Olle Sundin

Ledamöter

F.d. generaldirektör: Yvonne Gustafsson, vice ordförande
Divisionschef: Tove Friberg
Marinchef: Ewa Skoog Haslum
Verkställande direktör: Björn Alvengrip
Konsult: Lars Johansson
Generaldirektör Sjöfartsverket: Katarina Norén

Personalföreträdare

Ledamöter

SACO: Peter Hellberg
ST: Tapani Hoffrén
SEKO: Bengt-Erik Johansson

Ersättare

SACO: Patrik Wikand
ST: Carl Cremonese
SEKO: Ulf Bäcklund

Ledning

Sjöfartsverket leds av generaldirektör Katarina Norén. I ledningsgruppen för Sjöfartsverket ingår avdelningscheferna för styrning och planering, affärer, kommunikation, rederi, juridik, HR, IT, inköp, infrastruktur, sjö- och flygräddning samt GD-stab.

Porträttfoto på Katarina Norén.
Katarina Norén, generaldirektör
Joel Smith i kontorslandskap.
Joel Smith, stf generaldirektör och direktör infrastruktur
Porträtt av Anna Norinder
Anna Norinder, affärsdirektör
Foto på Magnus Stephansson
Magnus Stephansson, direktör styrning och planering
Foto på Niclas Härenstam i kontorslandskap.
Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör
Mattias Hyllert i kontorsmiljö.
Mattias Hyllert, direktör sjö- och flygräddning
Fredrik Backman i kontorsmiljö
Fredrik Backman, rederidirektör
Porträttfoto på Lisa Lewander
Lisa Lewander, chefsjurist
Helen Widin i kontorsmiljö.
Helen Widin, inköpsdirektör
Magnus Gustavsson i kontorslandskap
Magnus Gustavsson, IT-direktör
Per Ängmo i kontorslandskap
Per Ängmo, direktör GD-stab
Porträttfoto Therese Engström.
Therese Engström, HR-direktör

Fotograf: Niclas Fasth

GD Support

Mia Frost
mia.frost@sjofartsverket.se

Internrevision

Internrevisionen, som är underställd styrelsen,  granskar och lämnar förslag på förbättringar av Sjöfartsverkets interna styrning och kontroll samt ger råd och stöd till myndighetsledningen.

Senast uppdaterad 2022-10-10