Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Organisation

Sjöfartsverket har sin centrala styrning i Norrköping där omkring 300 personer arbetar. Den regionala organisationen är koncentrerad till den svenska kusten och de stora insjöarna.

Affärsverksamheten är indelad i sex olika affärsområden. Längs med kusten finns nio lotsområden: Luleå, Gävle, Stockholm, Södertälje, Kalmar, Malmö, Göteborg, Marstrand och Vänern/kanalen. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen.

Totalt arbetar cirka 1200 personer i Sjöfartsverket.

Styrelse

Ordförande

F.d. generaldirektör Olle Sundin

Ledamöter

F.d. generaldirektör Yvonne Gustafsson, vice ordförande
Divisionschef Tove Friberg
Marinchef Ewa Skoog Haslum
Verkställande direktör Björn Alvengrip
Konsulten Lars Johansson
Generaldirektör Sjöfartsverket Katarina Norén

Personalföreträdare

Ledamöter

SACO Patrik Wikand
ST Tapani Hoffrén
SEKO Bengt-Erik Johansson

Ersättare

SACO Jesper Svensson
ST Carl Cremonese
SEKO Pierre Sundberg

Ledning

Sjöfartsverket leds av generaldirektör Katarina Norén. I ledningsgruppen för Sjöfartsverket ingår avdelningscheferna för styrning och planering, affärer, kommunikation, rederi, juridik, HR, IT, inköp, infrastruktur, sjö- och flygräddning samt GD-stab.

Porträttfoto på Katarina Norén.
Katarina Norén, generaldirektör
Joel Smith i kontorslandskap.
Joel Smith, stf generaldirektör och direktör infrastruktur
Porträtt av Anna Norinder
Anna Norinder, affärsdirektör
Foto på Magnus Stephansson
Magnus Stephansson, direktör styrning och planering
Foto på Niclas Härenstam i kontorslandskap.
Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör
Mattias Hyllert i kontorsmiljö.
Mattias Hyllert, direktör sjö- och flygräddning
Fredrik Backman i kontorsmiljö
Fredrik Backman, rederidirektör
Porträttfoto på Lisa Lewander
Lisa Lewander, chefsjurist
Helen Widin i kontorsmiljö.
Helen Widin, inköpsdirektör
Magnus Gustavsson i kontorslandskap
Magnus Gustavsson, IT-direktör
Per Ängmo i kontorslandskap
Per Ängmo, direktör GD-stab
Porträttfoto Therese Engström.
Therese Engström, HR-direktör

Fotograf: Niclas Fasth

GD Support

Mia Frost
mia.frost@sjofartsverket.se

Internrevision

Internrevisionen, som är underställd styrelsen,  granskar och lämnar förslag på förbättringar av Sjöfartsverkets interna styrning och kontroll samt ger råd och stöd till myndighetsledningen.

Senast uppdaterad 2021-07-01