Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Årets 112-pris går till sjöräddningsinsatsen vid Stena Scandica

Nyhet 2023-02-10
Helikopter

Sjöfartsverket får tillsammans med flera samverkansaktörer årets 112-pris, som delas ut av SOS Alarm. Priset tilldelas efter sjöräddningsinsatsen i samband med fartygsbranden på Stena Scandica den 29 augusti förra året.

- Vi är väldigt glada över utmärkelsen och att vår samverkan uppmärksammas. Sjöräddningsinsatsen för Stena Scandica var den mest omfattande vi upplevt på mycket länge, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddning på Sjöfartsverket.

112- priset går till aktörer som gjort betydande samhällsinsatser. Årets pris tilldelas Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Storstockholms brandförsvar, Räddningtjänsten Östra Blekinge och Stena Scandica. SOS motiverar priset med att aktörernas insatser visar prov på föredömlig samverkan hos sjöräddningen och besättningen på fartyget.

- De besvärliga förhållandena som rådde innebar många timmars arbete i hårt väder för besättningar, räddningspersonal och passagerare. Det är ett styrkebesked att vi tillsammans lyckades hantera situationen. Det har vi all den tid och allt det arbete som görs i vardagen hos alla inblandade aktörer att tacka för, och vi tar med oss lärdomarna från insatsen i vårt ständiga arbete för att bli ännu bättre tillsammans, säger Mattias Hyllert.

Sjöfartsverket ansvarar för räddningsinsatser, när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller svenskt sjöterritorium, den del av internationellt vatten som ingår i svensk räddningsregion samt Vänern, Vättern och Mälaren.

Sjö- och flygräddningsinsatserna leds och koordineras vid Sjöfartsverkets nationella sjö- och flygräddningscentral i Göteborg.

Läs mer om hur Sjöfartsverket disponerar samhällets samlade resurser för sjö- och flygräddning.