Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Resurser för sjö- och flygräddning

Sjöfartsverket disponerar samhällets samlade resurser för sjö- och flygräddning.

När räddningsledaren på Sjöfartsverket beslutat att inleda en insats står alla resurser från olika myndigheter och organisationer till förfogande och under sjö- och flygräddningscentralens ledning.

Ute på fältet, både till havs och i luften, finns det funktioner, som kan avlasta räddningsledaren vid sjö- och flygräddningscentralen. En On Scene Coordinator (OSC) kan vara en skeppare på en räddningsenhet eller befälhavaren på ett handelsfartyg. Denne får en specifik uppgift på plats, till exempel att leda ett sök eller att samordna evakuering av passagerare.

Flygets motsvarighet kallas Aircraft Coordinator (ACO) och i Sverige finns cirka 200 utbildade personer. Deras uppgift är att koordinera flera olika flygande enheter i ett område där sök – eller räddningsoperation pågår.

Den svenska lagstiftningen ger räddningsledaren stora befogenheter att leda och samverka med alla som kan göra den insats som behövs. Resursinventering ingår som moment i nästan alla sjö- och flygräddningsfall.

Allmänt anrop

På sjön är ett allmänt anrop den enklaste formen, som i princip alltid tillämpas. Alla enheter från till exempel Sjöfartsverket, Kustbevakningen, SSRS, Polisen och Försvarsmakten passar normalt VHF kanal 16 och anmäler sig så snart de inser att de ligger inom räckhåll.

I något allvarligare situationer byts det allmänna anropet ut mot ett regelrätt nödmeddelande (Mayday Relay), där man når all sjöfart i området

Helikoptrar

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar larmas direkt av Sjö- och flygräddningscentralen, via RAKEL eller telefon.

Sjöfartsverket har ansvar för att det finns räddningshelikoptrar för statlig sjö- och flygräddning. Helikoptrar och dess besättningar utgår från våra baser i Umeå, Norrtälje, Kristianstad, Visby och Göteborg.

Mer om helikopterverksamheten läser du här!

Lotsbåtar

Där väder och vind gör det svårt för helikoptrar att göra insatser fyller lotsbåten en viktig funktion. Lotsen kontaktas alltid vid sjöräddningar och är en efterfrågad och ytterst kompetent resurs vid olyckor. Sjöräddningsfall kommer i stora som små tappningar;  och att ha lotsbåt till hjälp kan vara skillnaden mellan en storm och en solskenshistoria. 

Kommunal räddningstjänst

Via SOS Alarm nås kommunal räddningstjänst och sjukvården. Polisen larmas via Länskommunikationscentralen.

Flygtrafikledningen

Vid olyckor och tillbud på flygplatser larmar flygtrafikledningen direkt SOS Alarm där det upprättas ett trepartsamtal med JRCC .
Sjö-och flygräddningscentralen (JRCC) ansvarar för vilka resurser som skickas till platsen.

Många flygplatser har egen flygplatsbrandkår som deltar i räddningsarbetet.

Försvarsmakten

Förutom egna fartyg och helikoptrar, har Försvarsmakten även andra resurser och funktioner som sjö- och flygräddningscentralen ofta kommer i kontakt med.

Kustbevakningen (KBV)

Kustbevakningen deltar i sjöräddning på anmodan av Sjöfartsverkets räddningsledare för att bidra till ökad sjösäkerhet, att människoliv kan räddas och att personskador begränsas och att konsekvenserna för egendom och miljö minskas.

 

Sjöräddningssällskapet (SSRS)

SSRS är en ideell förening och en av de aktörer vi engagerar vid flertalet sjöräddningsärenden.

 

 

Internationella resurser

Slutligen ska vi inte glömma de resurser som finns i våra grannländer. Vi har ett etablerat och övat samarbete med räddningscentralerna som har områden som gränsar till oss.

 

Senast uppdaterad 2023-04-06