Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Fortsatt stort behov av isbrytarassistans för sjöfarten

Nyhet 2024-02-21
Bild på Oden som bryter is framför 4 andra fartyg
Foto: Erik Andersson, befälhavare Oden

Efter perioder med kraftig kyla är det nu betydligt mildare väder i samtliga farvatten. Men behovet av isbrytarassistans är fortfarande stort.

Under onsdagen avvecklas Scandica som isbrytare på Vänern för denna gång, men det är fortsatt ett assistansbehov i Dalbosjön vilket ombesörjs av statsisbrytaren Ale.

I Bottniska viken säkrar statsisbrytarna Frej, Ymer, Oden, Atle samt Brage Viking och Baltica trafiken från Skutskär i söder till Kalix i norr.

– I ett historiskt perspektiv är det inget onormalt isläge i år, dock började isläggningen tidigt och den första assistansen för säsongen gjordes redan den 2 december till Skellefteå hamn, säger Amund Lindberg, affärsområdeschef Vintersjöfart.

Förseningar i trafikflödena till hamnarna i norr

Isen har denna säsong växt till sig i tjocklek och yttäckningen i Bottenviken är nära hundraprocentig. Detta gör att det i Bottenviken kommer att vara ansträngt en period framöver. Tjock is, ofta 40–60 centimeter, med kraftiga vallar har bildats under säsongen.

Redan hittills har statsisbrytarna behövt tillfälligt stänga assistansen till hamnarna långt i norr på grund av kraftiga vindar som gör det ohållbart att upprätthålla assistansverksamheten. Nu framåt i samband med sydliga vindar under veckan pressas hela isfältet upp mot Kalix och Luleå.

– Att det kommer att bli ytterligare förseningar i trafikflödena till hamnarna i norr är tveklöst och framförallt till Kalix kommer förseningar att bli mest märkbara, säger Amund Lindberg.

Ett effektivt sätt att nyttja isbrytarresurserna är att dra fartyg i konvoj. Under mildare vintrar där istäcket i Bottenviken är i ständig rörelse är det svårt att köra i konvoj då det är konstant press och rörelse i isen.

Bild på Oden som bryter is en solig dag framför 4 andra fartyg
Foto: Erik Andersson, befälhavare Oden.

Med konvoj används isbrytarresurserna mer effektivt

Men när isen i Bottenviken har frusit till och är i vila är konvojkörning ett bra sätt att effektivisera logistikflödet samtidigt som bunkerförbrukningen minskas.

– Under de senaste åren har det dock varit mycket svårt att ha mer än två till tre fartyg i konvoj efter en av statsisbrytarna då isen just alltid varit i rörelse. Under gårdagen var det dock lite som på 80- och 90-talet när Oden fick med sig fem handelsfartyg i konvoj från Kvarken och upp till Skellefteåbukten, säger Amund Lindberg.

Hittills denna säsong har statsisbrytarna samt extra resurser assisterat strax över 600 fartyg. Väntetiderna är nu strax under sex timmar för de fartyg som behöver vänta.

Bild på Oden som bryter is till flera andra fartyg en solig vinterdag
Foto: Erik Andersson, befälhavare Oden

Rekommenderad läsning

Frej ut på isbrytning

Isbrytning

Vi ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt.

Driften av isbrytare