Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kompletterande samråd i Projekt Landsortsfarleden

Nyhet 2024-01-12
Bild på fyren vid Landsort i symningen

Sjöfartsverket genomför ett kompletterande samråd inom ramen för Projekt Landsortsfarleden. Eventuella samrådssynpunkter ska vara Sjöfartsverket tillhanda senast den 15 februari 2024.

Med anledning av den tid som förflutit sedan det avgränsnings­samråd som genomfördes 2018 samt mindre justeringar av verksamheten som skett sedan dess, genomförs nu ett kompletterande samråd inför ansökan till mark- och miljödomstol. Projekt Landsortsfarleden syftar till att anpassa den allmänna farleden mellan Landsort och Södertälje för framtida fartygstrafik genom att öka kapaciteten och tillgängligheten samt förbättra sjösäkerheten i farleden. Projektet innebär inrättande av två nya farledsavsnitt, breddning och fördjupning av farleden samt förbättrad utmärkning.

Synpunkter skickas med e-post till projekt.landsortsfarleden@sjofartsverket.se eller per brev till Sjöfartsverket, Östra Promenaden 7, 601 78 Norrköping. 

Ange ärendenummer: 23-06484 i ärenderaden på mejlet eller på kuvertet. 

Samrådsunderlag och övrig dokumentation

Rekommenderad läsning

Bild på en grävskopa från ett farledsprojekt

Infrastruktursprojekt

Sjöfartsverket driver flera projekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna för att möta sjöfartens behov.

Se alla projekt