Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lägre hastighet ger fortsatt goda resultat inom Fossilfri fartygsflotta

Nyhet 2023-05-17
Bild på lotsbåt som åker ute på havet

Resultatet för Q1 visar på en något ökad bränsleförbrukning och prognosen för 2023 beror på hur bra vi hänger i och fortsätter det fina arbetet med att minska bränsleförbrukningen. Nu planeras ytterligare åtgärder och resurser genom nyrekrytering.

Den enskilt största vinsten inom Sjöfartsverkets arbete med fossilfri fartygsflotta kommer från fartsänkningen inom lotsningsverksamheten. I juni 2022 infördes nya rutiner som innebär att eftersträva icke-planande fart, energieffektivare planering av lotstransporterna och en generell hastighetsbegränsning till 18 knop. Förändringen har lett till en minskning av lotsbåtflottans bränsleförbrukning med 12 procent.

Många fina idéer och initiativ har kommit in från verksamheten och flera har redan realiserats. Ett förslag som genomförts är ”Utmärkt rutt vid Svartklubben” där en kortare sträcka sparar över 7 procent bränsle.

Under 2023 beräknas man kunna spara minst 315 kubik bränsle, enbart genom fartsänkning. Det motsvarar hela 2 000 badkar.

– Det är mycket! Det är en väldigt spännande utveckling som sker nu, det arbetas på många fronter på en gång för att minska CO2-utsläpp och utveckla ny bättre teknik. Vi alla måste hjälpas åt och arbeta mot ett gemensamt mål för att skona miljön och klimatet, säger Lilian Ilanner, lotsoperatör och samordnare på Fossilfri flotta.

Bränsleeffektivare lotsplanering

Fartsänkningen är en del i det gemensamma arbetet som görs av både lotsplanering, båtmän och lotsar. Samordning är en viktig del och förutsättningarna i vår operativa verksamhet ser olika ut längs vår långa kust, i sjöar och kanaler. Detta arbete har man lyckats bra med utan att ha påverkat säkerhet, servicenivån eller övertid.

Resultatet av bränsleåtgången för lotsbåtar för Q1 har precis sammanställts. Det visar att förbrukningen gått upp lite, jämfört med andra halvåret förra året. Det gäller alltså att hålla i för att fortsätta det fina arbete som påbörjats. En del i det är den tävling som nu utlysts under maj månad mellan lotsstationerna, där störst procentuell minskning av bränsleförbrukningen vinner både ära och pris!

Under året kommer man också titta mer på möjligheter till en bränsleeffektivare planering av lotstransporterna.

– Engagemanget är stort, vilket är jätteroligt. Nu siktar vi ännu högre och utökar med mer resurser, säger Björn Andreasson, nationell koordinator på Transport och farledsservice.

Fortsättningen

För att driva och utveckla arbetet framåt rekryteras just nu ytterligare en samordnare som ska arbeta med det konkreta omställningsarbetet, driva förändringsarbete och utvecklingen av framtidens fartygsflotta. 

Programmet Fossilfri flotta har en fortsatt finansiering från regeringen 2023 och 2024 och det finns gott om utrymme att utreda och genomföra åtgärder som tar oss mot fossilfrihet.

– Tveka inte att höra av dig med dina tankar och idéer. Allt engagemang och allas kunskap behövs och vi är flera som kan stötta i processen från idé till genomförande, säger Sofi Holmin Fridell, miljöstrateg som arbetar med Fossilfri flotta.

En bild på män som står framför en dator på ett fartyg

Projekt för framtiden

Fossilfria fartygsflotta är bara ett av Sjöfartsverkets framtidsprojekt. Läs mer om hur vi effektiviserar sjöfarten från land och till sjöss.

Projekt och fokusområden