Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nya bilder på vrak

Nyhet 2023-02-22
Bilden visar en tredimensionell bild av ett fartygsvrakvrak.
Sjönk snabbt efter att ha kolliderat med fartyget Stavklint norr om Värmdölandet i Stockholms skärgård.

Genom sjömätningar har Sjöfartsverket tagit fram nya unika bilder på sju vrak längs med Sveriges östra kust.

Sjöfartsverket har undersökt sju vrak, samtliga längs Sveriges östra kust, från Umeå i norr till Norrköping i söder. För att få högupplösta bilder har vraken undersökts med ekolod och side-scan sonar med hjälp av Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg.

Mätningarna utgör ett underlag till Havs- och vattenmyndigheten, som beslutar om de sju vraken, som klassas som miljöfarliga, ska undersökas ytterligare. Detta för att uppskatta om och hur stora mängder olja vraken kan innehålla och om de ska tömmas.

- Resultaten bidrar med uppdaterade positioner för vraken, hur de är positionerade på havsbotten och om graden av vrakens nedbrytning, säger Ulf Olsson, sjömätningschef på Sjöfartsverket.

Vraken som Sjöfartsverket undersökt

Lastfartyget Munin

imagejbjcs.png

Byggt 1950. 91 x 12,5 meter. Lastat med pappersmassa. Sjönk efter att ha grundstött i Mellersta Sydostbrotten utanför Umeå.

Förlisningsdatum: 1964-10-08

Högupplöst bild på Munin


Lastfartyget Springdale

image22yao.png

Byggt 1937. 79x12 meter. Lastat med trävaror. Sjönk efter lastförskjutning, cirka 20 sjömil sydost om Skagsudde.

Förlisningsdatum 1959-06-18

Högupplöst bild på Springdale
Högupplöst bild på Springdale

Lastfartyget Harm

image6t4u.png

Byggt 1955. 48x8meter. Lastat med järnmalm. Sjönk snabbt efter att ha kolliderat med fartyget Stavklint norr om Värmdölandet i Stockholms skärgård.

Förlisningsdatum: 1969-08-15

* Vraket är välbevarat och är ett populärt dykobjekt på 20 meters djup.

Högupplöst bild på Harm
Högupplöst bild på Harm

Lastfartyget M/S Marjaana

image25vq9.png

Byggt 1961. 34x7,7 meter. Lastat med sand. Sjönk vid Björkfjärden i Mälaren efter att ha kolliderat med en iskant.

Förlisningsdatum: 1969-04-03

*Delar av fartyget är sprängt då vraket utgjorde ett hinder för sjöfarten.

Högupplöst bild på Marjaana
Högupplöst bild på Marjaana

Lastfartyget M/S Kul

image4vyxs.png

Byggt 1907. 70x10 meter. Lastat med zinkkoncentrat och virke. Sjönk nordväst om Almagrundet utanför Stockholms skärgård efter en förskjutning av lasten, varpå fartyget fick kraftig slagsida i det hårda vädret.

Förlisningsdatum: 1951-11-21

Högupplöst bild på Kul

Lastfartyget Sappemeer

imagep852c.png

Byggt 1961. 51x8 meter. Lastat med kalkstenssingel. Gick på grund i hårt väder och tog in vatten snabbt, sjönk sydväst om Almagrundet utanför Stockholms skärgård.

Förlisningsdatum: 1969-07-11

Högupplöst bild på Sappemeer
Högupplöst bild på Sappemeer

Fiskebåten Renland

imagesovh.png

Byggt 1966. 31,4x7,6 meter. Sjönk i hårt väder öster om Arkösund utanför Norrköping.

Förlisningsdatum: 1988-12-03

Högupplöst bild på Renland

Karta

imager5myd.png
Kartan visar vrakens placering.

Mer information


Mer information om sjömätning.

Mer information om vrak finns via Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök.

Mer information om arbetet med att tömma miljöfarliga vrak hos Havs- och vattenmyndigheten.

 

Bild på djupdata med positioner och annan data

Sjökort och data

Här finns information om de vanligaste datamängderna samt information om nyttjande av data.

Sjögeografisk data