Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjögeografiska data

Sjöfartsverkets informationsmängder används för andra syften än navigation. Till exempel som underlag i olika analyser och broschyrer. Här finns information om de vanligaste datamängderna samt information om nyttjande av datan.

Senast uppdaterad 2023-10-11