Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket går i bräschen för framtidens sjökort

Nyhet 2024-04-09
Herobild på dagens sjökort

Nu ska Sverige tillsammans med Östersjöländerna Finland, Estland, Lettland, Tyskland och Danmark testa framtidens sjökort med målet att de ska kunna användas av handelssjöfarten 2026.

Det är sedan tidigare känt att Sjöfartsverket har drivit och fått igenom frågan om ny världsstandard för nästa generations sjökort, som kommer att börja gälla 2029. Det innebär att det blir krav på alla handelsfartygs navigationssystem att kunna visa mer data än i dag, som till exempel detaljerad djupinformation, vattenstånd och ytströmmar. Nu tas nästa steg, där vi utvecklar produkter enligt den nya standarden. Produkterna ska nu testas inom ramen för ett forskningsprojekt som leds av Sjöfartsverket. Syftet är att navigeringen inom Östersjön blir sömlös.

— Testerna börjar i höst i ett simuleringssystem i Finland. Därefter kommer tester genomföras ombord på färjorna mellan Sverige och Finland. Målet är att till 2026 ha en ny produkt framtagen, redo att lansera på marknaden, berättar Marlene Svegréus, som är projektledare för projektet, som fått namnet Baltic Sea e-nav.

Ny standard för framtidens sjökort

Från 2029 ska alla nya fartyg världen över vara utrustade med system som kan läsa av den nya standarden för sjökort. Det innebär att information som kan påverka navigationen kommer att synas direkt i det digitala sjökortet. Detta för med sig stora vinster för sjöfarten.

— Det blir betydligt säkrare och mer miljövänligt. Det handlar också om att kunna optimera last. När du vet exakt vilket bottendjup som finns i rutten du tänkt ta kan du anpassa fartygets last efter det. Är man osäker på sjöbotten lastar man inte fullt. Så handelssjöfarten slipper ta omvägar, rutten blir mer anpassad och det går snabbare, säger Marlene Svegréus.

Dagens system är statiska och i stort sett en digital avbild av de tryckta sjökorten. Nu ska det alltså bli dynamiskt, från en kartavbild till Google maps.

 — Många känner inte till hur det fungerar till sjöss. Infrastrukturen ser inte ut som den gör på vägarna. De digitala sjökort som fartygen använder är egentligen inte mer än ett foto över en karta. Vi ser jättepositivt på att vi får vara med och revolutionera sjöfarten, säger Marlene Svegréus.

Porträtt på Marlene Svegréus
Marlene Svegréus, projektledare för Baltic Sea e-nav.

Rekommenderad läsning

Bild på fartyg som bryter is

Forskning

Tillsammans med aktörer i gemensamma program skapar vi effektivare sjöfart.

Ett urval av våra forskningssatsningar