Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets expertkompetens säkrar svensk elförsörjning

Nyhet 2024-03-04
Bild på båten Jacob Hägg som hjälper en Lotsbåt

I ett nytt samarbete med Svenska kraftnät och SGU, Sveriges geologiska undersökning, kommer Sjöfartsverket inspektera sjökablar i vattnen utanför Sverige för att säkra den marina elinfrastrukturen.

– Det är väldigt positivt att vi gör det här tillsammans och att vi genom vår kompetens att sjömäta  får bidra med att stärka Sveriges beredskapsförmåga och en säker elförsörjning, säger Björn Gustafsson, som är gruppchef på Sjöfartsverkets avdelning för sjögeografi.

Utomskärs kommer forskningsfartyget Svea användas. Svea ägs av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, men Sjöfartsverket ansvarar för drift och bemanning. Inomskärs och närmare kusten kommer Sjöfartsverket egna sjömätningsfartyg att användas.

– Just nu rustar vi Svea för fullt för sjömätning. Det här är ett omfattande projekt som innebär att vi både har och kommer att förstärka med såväl tekniska investeringar som personella resurser, säger Björn Gustafsson.

Philip Winberg, projektledare för havsrelaterade projekt på Svenska kraftnät, uttrycker entusiasm för samarbetet:

– Det är ett glädjande besked att vi nu ökar våra möjligheter att genomföra marina uppdrag för Svenska kraftnäts nuvarande och framtida anläggningar till havs. Tillsammans med SGU och Sjöfartsverket kan vi bidra till att öka svenska statens beredskapsförmåga för sin marina infrastruktur och samtidigt bidra till en säker elförsörjning för Sverige och våra grannländer.

SGU bidrar med kompetens för att förstå hur havsbottnen ser ut och vad den består av.

– Vi på Sveriges geologiska undersökning är väldigt glada över samarbetet och tror att just samverkan är en nyckelfaktor för att bygga ett robust samhälle. Med hjälp av vårt specialutrustade undersökningsfartyg Ocean Surveyor kommer vi att ta fram den information som behövs både för planering av ny marin infrastruktur i havet och för kontroll och underhåll av redan existerande anläggningar, säger Lovisa Zillén Snowball, avdelningschef för avdelningen samhällsplanering vid SGU.

Mätningarna drar igång under året och inspektionerna kommer sedan att ske löpande under ett antal år.

Rekommenderad läsning

Bild på fartyg som bryter is

Forskning

Tillsammans med aktörer i gemensamma program skapar vi effektivare sjöfart.

Ett urval av våra forskningssatsningar