Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Treårsplanen inlämnad till regeringen

Nyhet 2024-03-05
Lotsbåt som åker på havet med massa vågor efter båten

I årets anslagsframställan och treårsplan presenterar vi Sjöfartsverkets framtidsutsikter. Det tydligaste är att Sjöfartsverkets anslag behöver indexeras och höjas.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har utmaningar de kommande åren. Eftersom våra anslag inte räknats upp tidigare har de urholkats över tid. Kostnader och löner ökar varje år vilket borde medföra en årlig indexering där anslaget följer med kostnadsutvecklingen. Detta är något som många andra myndigheter har.

På grund av utebliven indexering har anslagen i realiteten minskat över tid. Därför behöver våra anslag indexeras årligen samt att grundnivån för anslagen behöver höjas permanent,  med cirka 250 miljoner kronor.

– Anslagen utgör en allt mindre del av våra intäkter, idag ca 10 procent, men andelen borde vara större. Genom att de inte räknats upp med inflation och lönekostnad har de över tid bidragit till att undergräva myndighetens ekonomi, säger Joel Smith, tillförordnad generaldirektör.

Utöver ovan nämnda anslagsbehov äskar vi ytterligare anslag från regeringen för EU-direktivet öppna data, för fossilfri flotta samt ökade totalförsvarsmedel. Detta motsvarar 150 miljoner kronor. Sammanlagt handlar det alltså om en utökning av anslagen med 400 miljoner kronor.

– Omvärldsläget är osäkert och konflikter förekommer på flera håll i världen. Det påverkar Sveriges handel med andra länder och således sjöfarten som Sverige är beroende av. Vi behöver upprätthålla förmågan hålla sjöfarten till och från Sverige säker och tillgänglig, fortsätter Joel Smith.

Sjöfarten kommer fortsätta att vara oerhört viktigt för Sverige som land. När 90 procent av all import och export någon gång i transportkedjan går via sjöfart är det ett måste att den fungerar väl.

Porträtt på Joel Smith
Joel Smith, tillförordnad generaldirektör.

Treårsplan och anslagsframställan

Rekommenderad läsning

Bild på oden som bryter is tagen från helikopter

Treårsplan

Läs de centrala dokumentet för styrningen av Sjöfartsverket – på uppdrag av regeringen.

Inriktning för verksamheten