Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sverige är nu fullvärdig NATO-medlem

Den 7 mars blev Sverige medlem i försvarsalliansen NATO. NATO-medlemskapet är en angelägenhet för hela samhället och kommer att vara en central utgångspunkt för uppbyggnaden av totalförsvaret.

Sveriges intåg i NATO innebär ingen omedelbar förändring för Sjöfartsverket. Vår uppgift är att upprätthålla våra samhällsviktiga leveranser och fortsätta göra det goda arbete som vi gör tillsammans.

Sjöfartsverket är en viktig del i det svenska totalförsvaret. Vi bidrar till att säkerställa säkra och effektiva sjötransporter till och från Sverige och till att upprätthålla statlig sjö- och flygräddning. Sjöfartsverket deltar redan i NATO:s civila beredskapsarbete. Vår infrastrukturavdelning har i uppdrag att representera Sverige och Sjöfartsverket i Nato transport group – ocean shipping. Där avhandlas frågor gällande säkerställande av viktiga samhällsfunktioner och säker kommunikation till sjöss.

NATO-medlemskapet är en angelägenhet för hela samhället och en central utgångspunkt för uppbyggnaden av totalförsvaret, det vill säga det militära försvaret och civilt försvar. Sjöfartsverket är en viktig del i det svenska totalförsvaret. Vi bidrar till att säkerställa säkra och effektiva sjötransporter till och från Sverige och till att upprätthålla statliga sjö- och flygräddning.

Merläsning om Sveriges intåg

Rekommenderad läsning

Bild på oden som bryter is tagen från helikopter

Treårsplan

Läs de centrala dokumentet för styrningen av Sjöfartsverket – på uppdrag av regeringen.

Inriktning för verksamheten

Senast uppdaterad 2024-03-08