Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Maritime assistance service

Maritime Assistance Service (MAS) är en funktion för att hantera händelser på fartyg som är i svårigheter och där miljöskada är överhängande eller redan inträffat, men där någon fara för människoliv inte föreligger.

Maritime assistance service

Följande gäller för MAS i Sverige:
1. Transportstyrelsen är huvudansvarig
2. Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänsten till sjöss
3. JRCC (Sjö- och flygräddningscentralen vid Sjöfartsverket) är kontaktpunkt (Point of Contact) mellan fartyg och land inom den svenska sjöräddningsregionen (SRR)

MAS-arbetet bedrivs i nära samarbete mellan främst Transportstyrelsen, Kustbevakningen och Sjöfartsverket, men även polis, kommunal räddningstjänst och lokala myndigheter kan ingå.

Ett MAS-larm kan komma myndigheterna tillkänna genom bl.a. radioanrop eller telefonsamtal, där begäran om assistans görs. Dessutom kan ett sjöräddningsfall övergå till MAS då det inte längre föreligger någon fara för människoliv.

Huvuduppgifterna för en MAS-funktion är att den ska kunna:
1. Ta emot rapporter från fartyg i behov av assistans
2. Övervaka situationen som fartyget befinner sig i
3. Fungera som en kontaktpunkt mellan fartyget och landmyndigheterna
4. Fungera som en kontaktpunkt mellan samverkande parter till sjöss och kuststaten.

Språket som normalt används vid en MAS-operation i Sverige är svenska eller engelska.

Kontaktuppgifter MAS Sverige

Kontaktpunkt: JRCC (Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral)
Anropssignal: SWEDEN RESCUE
VHF-kanal som passas: 16
Tel: +46 10-492 76 50
Fax: +46 31-29 01 34
MMSI: 002653000
E-post: jrcc@sjofartsverket.se
AFTN: ESORYCYX 
Postadress: Box 5158, SE-426 05 Västra Frölunda, Sweden

Tjänsteman i beredskap (TiB) på Transportstyrelsen
TiB larmas via SOS Alarm AB, tel: +46 771-80 09 00
TiB tel: +46 771-52 00 52

Kustbevakningens nationella ledningscentral
Tel: +46 776-70 60 00

Senast uppdaterad 2023-09-28