Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Fossilfritt samhällsviktigt flyg

Fossilfritt samhällsviktigt flyg.

Vision

År 2045 flyger allt samhällsviktigt flyg på fossilfritt flygbränsle tillverkat i Sverige på ett robust och hållbart sätt. Det samhällsviktiga flyget agerar som föregångare och använder alltid det mest hållbara bränslealternativet som finns på marknaden, utan att kompromissa med den säkerhet och effektivitet som verksamheten kräver.

Fossilfritt samhällsviktigt flyg - 2045

Projektet ”Fossilfritt samhällsviktigt flyg – 2045” är den första i sitt slag i Sverige. Syftet med projektet är att påbörja omställningsprocessen till en fossilfri flygflotta för räddningstjänstaktörer.

Under sex månader 2022 har vi flugit med hållbara biobränslen i en av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar. Vi har jämfört bränslen och bränsleförsörjningskedjor ur ett tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt och logistiskt perspektiv.
Projektet har varit ett samarbete mellan Sjöfartsverket, IVL Svenska miljöinstitutet, Lunds universitet, Air BP, Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, Svensk luftambulans och Försvarets materielverk  med finansiering av Energimyndigheten.

Projektgruppen haft stor nytta av ett stort engagemang i diskussioner från Fly Green Fund som generöst delat kunskap med oss.

Vi är många som vill arbeta för en grönare omställning – och vi har visat att det är möjligt.

Logotyp FlyGreenFund
Logotype Polisen
Logotype IVL
Logotyp FMV
Logotyp Energimyndigheten
Logotype MSB
Logotype Svensk luftambulans
Logotype Sjöfartsverket
Logotype LTH
Logotype KBV
Logotyp för Air BP

Senast uppdaterad 2024-05-16