Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjö- och flygräddningscentralen JRCC

Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral, Joint Rescue Co-ordination Centre (JRCC), är belägen vid Käringberget i Västra Frölunda, inom Göteborgs Garnison.

JRCC

Sjö- och flygräddningsinsatserna leds och koordineras av räddningsledare och larmen inkommer via 112, telefon, VHF-radio eller via satellit. Räddningsledaren är ansvarig för att bedöma larmen och fatta beslut om att inleda räddningsinsats och med lagen som stöd har man tillgång till ett stort kluster av olika resurser. Man larmar ut de resurser som anses bäst lämpade både i förhållande till geografisk placering och typ av larm.

Vid större eller många samtidiga händelser finns möjligheten att nyttja samlokaliserade myndigheter för att snabbt få tillgång till personalförstärkning. JRCC kan även knyta till sig experter inom t.ex. annan räddningstjänst, sjukvård o.s.v., så kallad stödgrupp.

Sjöfartsverket/JRCC bistår även med resurser vid annan räddningstjänst. t.ex. eftersök av försvunnen person, miljöräddningstjänst och vid internationella sjö- och flygräddningsinsatser genom bilaterala avtal med samtliga grannländer. JRCC har även ett långtgående ansvar inom informationsdelning och s.k. uppdragsparallellitet. Detta kan t.ex. innebära att man förbereder övertagande räddningstjänst i mycket god tid. t.ex. vid ett flyghaveri i fjällvärlden. JRCC tillämpar via SOS även medlyssning vid gränsfallslarm vid kommunal räddningstjänst för att möjliggöra snabbare bistånd med resurser. 

Räddningscentralen är utrustad med olika tekniska system för att dels kunna upprätthålla radiosamband med räddningsenheter, t.ex. via kustradionätet (VHF) och RAKEL, dels kunna utföra olika beräkningar, t.ex. sökområden och avdriftsberäkning. Alla åtgärder loggas i JRCC ärendehanteringssystem NILS och all telefon- och radiotrafik spelas in. 

Vid JRCC tjänstgör räddningsledare, enhetschef, driftchefer samt administratör. Högsäsongen för sjö-och flygräddningstjänst infaller primärt under perioden april-september. Tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen har kravställt att räddningsledarna ska genomföra kompetensutvecklande åtgärder i form av övningar, utbildningar och studiebesök och dessa genomförs under lågsäsong. Samtliga räddningsledare innehar också egna uppgiftsområden inom JRCC verksamhetsutveckling, primärt inom samverkan.

Grundutbildningen till räddningsledare är fastställd av Transportstyrelsen och sträcker sig över 15 månader med såväl teori som praktik. Utbildningen grundar sig på IAMSAR, den internationella ICAO-/IMO-manualen för sjö- och flygräddningstjänst. För att bibehålla sin behörighet som räddningsledare krävs regelbunden tjänstgöring och godkänd årlig kompetenskontroll. 

Film om JRCC

Senast uppdaterad 2023-09-28