Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Angränsande zon

En "angränsande zon" inrättas som sträcker sig ut till 24 nautiska mil utanför baslinjerna men begränsas av och förekommer i de områden där sjöterritoriets gräns i havet inte når ut till den med grannländerna överenskomna avgränsningslinjen.

Det bildas ett område, som en enklav, mellan Gotland och fastlandet, beläget mer än 24 nautiska mil utanför baslinjerna, som inte ingår i den angränsande zonen.

Angränsande zonen

Datafilen är komprimerad och behöver packas upp, vilket oftast sker genom att dubbelklicka på den. Då kommer en semikolonseparerad text-fil som innehåller punkterna och dessutom all information i Shape-format (många filer) samt en Wordfil som beskriver förekommande attribut. För att använda Shape behöver du en anpassad GIS-programvara.

Attributbeskrivning till filerna

Följande attribut finns i punkt shape-filen:

 1. Delsträcka – Baslinjerna redovisas med följande delsträckor; Västkusten, Östersjön, Mellan Gotland och fastland, Bottenhavet, Bottenviken.
 2. Löpnr_dels - Löpnummer för punkter (AZ) för respektive delsträcka.
 3. Löpnr_AZ - Löpnummer för signifikanta punkter på den angränsande zonens yttre avgränsningslinje.
 4. Latitud & Longitud - Alla punkter utmed gränsen beskrivs med geografiska koordinater i latitud och longitud uttryckta i referenssystemet SWEREF 99 dels i grader och decimala minuter som det står i lagen och dels i decimala grader.
 5. Punkttyp - Följande punkttyper förekommer:
  • brytpunkt på den angränsande zonens avgränsningslinjer (AZ),
  • segmenterad punkt på en rät geodetisk linje mellan två brytpunkter (MP),
  • segmenterad punkt på en cirkelbåge mellan två brytpunkter (MC).
 6. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.
 7. Unikt ID – Ett unikt ID som Sjöfartsverket adderat.

Följande attribut finns i linje shape-filen:

 1. Delsträcka – Baslinjerna redovisas med följande delsträckor; Västkusten, Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken.
 2. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Senast uppdaterad 2022-03-02