Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöterritoriets gräns i havet

En förändring mot tidigare är begreppet "sjöterritoriets gräns i havet" som ersätter "territorialgräns". Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet.

Sjöterritoriets gräns i havet sträcker sig maximalt 12 nautiska mil utanför baslinjerna men begränsas av den med grannländerna överenskomna avgränsningslinjen. Se vidare den nya lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Den nordligaste delen av gränsen i norra Bottenviken är hämtad från Lantmäteriernas gränsöversyn, se SÖ 2010:2.

Sjöterritoriets gräns i havet

Data för sjöterritoriets gräns

Datafilen är komprimerad och behöver packas upp, vilket oftast sker genom att dubbelklicka på den. Då kommer en semikolonseparerad text-fil som innehåller punkterna och dessutom all information i Shape-format (många filer) samt en Wordfil som beskriver förekommande attribut. För att använda Shape behöver du en anpassad GIS-programvara.

Attributbeskrivning av shape-filer

Följande attribut finns i punkt shape-filen:

 1. Löpnr_dels - Löpnummer för territorialpunkterna (TP) för respektive delsträcka.
 2. Delsträcka - Gränsen utgörs av två heldragna linjer runt fastlandet och Öland respektive runt Gotland och Gotska Sandön.
 3. Löpnr_TP - Löpnummer för signifikanta punkter på sjöterritoriets gräns.
 4. Latitud & Longitud - Alla punkter utmed gränsen beskrivs med geografiska koordinater i latitud och longitud uttryckta i referenssystemet SWEREF 99 dels i grader och decimala minuter som det står i lagen och dels i decimala grader.
 5. Punkttyp - Följande punkttyper förekommer:
  • brytpunkt på gränsen, territorialpunkt (TP),
  • segmenterad punkt på en rät geodetisk linje eller på en loxodrom mellan två brytpunkter (MP),
  • segmenterad punkt på en cirkelbåge mellan två brytpunkter (MC), och
  • punkt på mittlinjen i Öresund som beskrivs med de koordinater som den 27 november 2014 utgjorde redovisning av denna gränslinje i Sjöfartsverkets sjökortsdatabas (ML).
 6. Punktnamn - Namn i de fall sådant förekommer (gäller avtalade punkter på riksgräns).
 7. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner alternativt Gränsöversynen Sverige-Finland 2016, den svenska och den finska gränskommissionen, se även SÖ2010:2.
 8. Unikt ID – Ett unikt ID som Sjöfartsverket adderat.

Följande attribut finns i linje shape-filen:

 1. Delsträcka - Gränsen utgörs av två heldragna linjer runt fastlandet och Öland respektive runt Gotland och Gotska Sandön.
 2. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner alternativt Gränsöversynen Sverige-Finland 2016, den svenska och den finska gränskommissionen, se även SÖ2010:2.

Senast uppdaterad 2023-09-28