Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Bagghusbron

Position 59°56,4'N 018°50,9'E; Sjökort 536

Aktuell nautisk information

Ingen aktuell information  

Svängbro

Segelfri höjd: 5,0 m
Segelfri höjd vid MV utan säkerhetsmarginal: 6,2 m
Segelfri bredd: 17,5 m

Omedelbart norr och söder om bron finns pollare att lägga fast vid.
Här finns även direkttelefoner för anrop till brovakt.

Öppningstider

1 maj - 15 oktober

Broöppning kan erhållas 30 minuter efter varje hel timma, mellan kl 0730 - 2130.
Båtar som ska passera bör befinna sig vid bron före öppningstiden.
Bron börjar stänga senast 7 minuter efter öppning.

Nyttotrafik kan under perioden erhålla öppning vid annan tid.
Kontakta brovakten senast 24 timmar före önskad passage.
Telefon: 070-200 27 86

16 oktober - 30 april

Nyttotrafik, som under perioden önskar erhålla öppning, ombedes kontakta brovakten senast 24 timmar före önskad passage.
Telefon: 070-200 27 86

Övriga upplysningar

Kanalen är fartbegränsad till 5 knop.
Den segelfria höjden i övriga delar av kanalen är max 17 meter.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2024-05-24