Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hammarbyleden - Nyttotrafik

Position 59°18.2'N 018°04.0'E; Sjökort 6141

Aktuell information

Renovering av Norra Danviksbron  Rivning och nedmontering av bron påbörjas sommaren 2023.
2024 Uppbyggnaden av bron påbörjas och pågår i två år.
2027 Bron är färdig och tas i bruk.

*Mer information hittar du på Region Stockholms hemsida.

Beslut

Sjöfartsverket har beslutat om avlysningar för den allmänna farleden, delen under Danviksbroarna, 31 juli 2023 – 7 juli 2024.

Anledningen till beslutet är att Trafikförvaltningen på Region Stockholm och Trafikkontoret på Stockholms stad inkommit med ansökan om avlysningar pga. att Norra Danviksbron uppnått sin tekniska livslängd och att konstruktionen är uttjänt och har omfattande skador, vilket innebär att den befintliga bron kommer att rivas och att en ny bro ska byggas,

Sjöfartsverket kommer att återkomma med beslut om avlysningar och partiella avlysningar för byggnation av ny bro som enligt ansökan är planerad 8 juli 2024 - 31 mars 2027.

Övrigt

Projektet har påbörjat ett informationsflöde, de har sett till att redan nu dela ut lappar med information till all fritidsbåtstrafik som passerar Hammarbyslussen samt att Region Stockholm också kommer gå ut med ”störningsinformation” via sms, för att informera fritidsbåtstrafiken om de förändringar/begränsningar som kommer att uppstå på grund av det kommande arbetet med Danviksbron.

Partiell avlysning:

 • Partiell avlysning med begränsad farledsbredd 17 m.
  2023-07-31 kl. 00.00 – 2023-09-03 kl. 24.00

 • Partiell avlysning med ej öppningsbar bro, segelfri höjd 10,8 m och begränsad farledsbredd 17 m.
  2023-09-04 kl. 00.00 – 2023-11-05 kl. 24.00

 • Avlysning, helt avstängd farled.
  2023-11-06 kl. 00.00 – 2023-11-17 kl. 24.00

Reservavlysningar:

 • Partiell avlysning med ej öppningsbar bro, segelfri höjd 10,8 m och begränsad farledsbredd 17 m.
  2023-11-18 kl. 00.00 – 2023-12-03 kl. 24.00

 • Avlysning, helt avstängd farled.
  2023-12-04 kl. 00.00 – 2023-12-15 kl. 24.00

 • Partiell avlysning med begränsad farledsbredd 17 m.
  2023-12-16 kl. 00.00 – 2024-07-07 kl. 24.00

Om reservavlysningar inte blir av kommer alternativet vara:

 • Partiell avlysning med begränsad farledsbredd 17 m.
  2023-11-18 kl. 00.00 – 2024-07-07 kl. 24.00

Danviksbron

Position 59°18,8'N 018°06,3'E
Dubblerad enkelarmad klaffbro
Segelfri höjd: 11,8 m
Tel brovakt: 08-508 279 11 eller 08-670 28 10
alt. VHF kanal 12.

Skansbron

Position 59°18,2'N 018°04,7'E
Dubbelarmad klaffbro
Segelfri höjd: 11,4 m
Tel brovakt: 08-670 28 15

Liljeholmsbroarna

Position 59°18,8'N 018°01,9'E
Dubblerad gatubro
Segelfri höjd: 14,7 m
Tel brovakt: 08-670 28 15

Observera! Liljeholmsbron kommer inte öppnas under nedanstående tider:

2 juni kl 07.00 - 09.00 samt 17.00 - 19.00
3 juni kl 08.00 - 10.30

Öppningstider

För information om broöppningar. Se information på Stockholms hamnars webbplats.

Övriga upplysningar

Broarna öppnas ej då medelvinden överstiger 15 m/sek under 10 minuter.

Stockholms Hamn AB är ansvarig/ägare till broarna.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad 2023-06-02