Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hammarbyleden - Nyttotrafik

Position 59°18.2'N 018°04.0'E; Sjökort 6141

 

Datum Villkor för sjöfart  
4 september 2023 - 16 oktober 2023 Bron öppnas ej. Segelfri höjd 10,8 m Ändrad tid
17 oktober 2023 - 5 november 2023 Bron öppnas ej. Segelfri höjd 10,8 m, begränsad farledsbredd 17 m Ändrad tid
6 november 2023 - 17 november 2023 Farleden avlyst för all trafik  
18 november 2023 - 3 december 2023 Bron öppnas ej. Segelfri höjd 10,8 m, begränsad farledsbredd 17 m  
4 december 2023 - 7 juli 2024 Begränsad farledsbredd 17 m  
Danviksbron 59-18,82N 018-06,28E

Beslut

Sjöfartsverket har beslutat om avlysningar för den allmänna farleden, delen under Danviksbroarna, 25 augusti 2023 – 7 juli 2024.

Anledningen till beslutet är att Trafikförvaltningen på Region Stockholm och Trafikkontoret på Stockholms stad inkommit med ansökan om avlysningar pga. att Norra Danviksbron uppnått sin tekniska livslängd och att konstruktionen är uttjänt och har omfattande skador, vilket innebär att den befintliga bron kommer att rivas och att en ny bro ska byggas.

Sjöfartsverket kommer att återkomma med beslut om avlysningar och partiella avlysningar för byggnation av ny bro som enligt ansökan är planerad 8 juli 2024 - 31 mars 2027.

Övrigt

Mer information hittar du på Region Stockholms hemsida.

Där informerar Region Stockholm om både planerade och eventuella oplanerade förändringar.

Danviksbron

Position 59°18,8'N 018°06,3'E
Dubblerad enkelarmad klaffbro
Segelfri höjd: 11,8 m
Tel brovakt: 08-508 279 11 eller 08-670 28 10
alt. VHF kanal 12.

Skansbron

Position 59°18,2'N 018°04,7'E
Dubbelarmad klaffbro
Segelfri höjd: 11,4 m
Tel brovakt: 08-670 28 15

Liljeholmsbroarna

Position 59°18,8'N 018°01,9'E
Dubblerad gatubro
Segelfri höjd: 14,7 m
Tel brovakt: 08-670 28 15

Observera! Liljeholmsbron kommer inte öppnas under nedanstående tider:

2 juni kl 07.00 - 09.00 samt 17.00 - 19.00
3 juni kl 08.00 - 10.30

Öppningstider

För information om broöppningar. Se information på Stockholms hamnars webbplats.

Övriga upplysningar

Broarna öppnas ej då medelvinden överstiger 15 m/sek under 10 minuter.

Stockholms Hamn AB är ansvarig/ägare till broarna.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad 2023-12-05