Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Götaälvbron

(57-42,9N 11-58,0E) Sjökort 9312, 1352

Klaffbro

Segelfri höjd vid stängd bro:
Mittspann 18,3 meter (Brons sidospann är avstängda för all sjötrafik)

Öppningstider:

För information om öppningstider, besök Trafik Göteborgs hemsida

Aktuell nautisk information och eventuella avlysningar:

Sjöfartsverket informerar:

Delar av farleden är avlyst för sjötrafik 10 - 14 maj, dagligen 0630 - 2030 Se Ufs-notis 15876(T)
Delar av farleden är avlyst för sjötrafik 24 - 25 maj, dagligen 0630 - 2030 Se Ufs-notis 15876(T)

Observera att området är en byggplats och att det förekommer tidpunkter när möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig. För mer information om bygget av Hisingsbron, se www.hisingsbron.se

Klaffbro med fasta sidospann. Endast brospannet i älvfårans mitt är avsett för sjötrafik.

Klaffspannet är 20 m brett och har en fri höjd av 18.3 m över MHW. Spannet får endast passeras sedan klarsignal givits från bron. 

Med anledning av arbetet med den nya Hisingsbron reduceras den maximala fartygsbredden för passage genom Göta Älvbron från 16,5 meter till maximalt 13,4 meter. Detta beslut gäller från 2016-12-15 och tills vidare.

Sidospannen är avstängda för all fartygstrafik.

Obs! Fartyg med fällbara master skall i möjligaste mån utnyttja möjligheten att anpassa höjden, d.v.s. fartygets "airdraught" för passage utan broöppning, för att minska antalet broöppningar då dessa skapar trafikproblem i centrala Göteborg.

Brovakten: VHF kanal 9, Götaälvbron

Göteborgs kommun är ansvarig/ägare till bron. 


Marieholmsbron

Öppnas efter kontakt med brovakt på VHF kanal 9. Har man ingen VHF ombord får man lägga sig intill bron tills broföraren ger klartecken med ljussignaler att öppning kan ske.

Senast uppdaterad 2021-02-19