Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hisingsbron

57-42,9N 11-58,1E Sjökort 9312, 1352

Lyftbro med segelfri höjd vid stängd bro 12 meter (max 28 m vid öppning).

Öppningstider

För information om öppningstider, besök Trafik Göteborgs hemsida

Fritidsbåtar som väntar på broöppning får ej förtöja i brons ledverk. Vänligen använd avsedda bryggor. Se bild nedan. 


Nautisk information och eventuella avlysningar:

Ingen information för tillfället  

 

Fritidsbåtar som väntar på broöppning får ej förtöja i ledverken. Använd vänt-bryggorna.
Fritidsbåtar som väntar på broöppning får ej förtöja i ledverken. Använd vänt-bryggorna.

Överenskommelse om samverkansregler

2020 ingick Trafikverket, Sjöfartsverket, Göteborgs Stad och Västtrafik en överenskommelse om trafikslagsövergripande samverkansregler för trafiken kring Göta älv, med begränsning Storgöteborg.

Överenskommelsen anknyter till den del i tillståndet för Hisingsbron där Göteborgs stad skulle verka för att trafikslagsövergripande trafikledningssystem för trafiken på och under bron togs fram.
Länk till överenskommelsen

Överenskommelsen beskriver även en process för årlig uppföljning av samverkansreglerna samt uppföljning av trafiken på och under bron. Årsrapporten publiceras på Göteborgs Stad hemsida.

Länk till Göteborgs stads webbplats med övergripande information 
Länk till årsrapport 2020
Länk till årsrapport 2021
Länk till årsrapport 2022
Länk till årsrapport 2023

Senast uppdaterad 2022-08-05