Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nockebybron

Position ca 59°19,7'N 017°54,5'E; Sjökort 111

Svängbro

Segelfri höjd: 12 m
Fri bredd: 24 m

Aktuell nautisk information

För tillfället ingen aktuell information  

Öppningstider

1 maj - 15 oktober 

Bron öppnas, efter anmälan till brovakten, de första tio minutrarna efter varje hel timme enligt följande:

Måndag - torsdag  0700 - 0710
0900 - 1510
1900 - 2210
Fredag 0700 - 0710
0900 - 1410
1900 - 2210
Lördag 0700 - 2210
Söndag och helgdag 0700 - 1610
1800 - 2210

Broöppningar medges ej (spärrtider) under nedanstående tider:
Måndag – Torsdag: 0710-0900, 1510-1900
Fredag: 0710-0900, 1410-1900
Söndag och helgdag: 1610-1800

16 oktober - 30 april

Bron öppnas kl. 09.00-16.00 efter förhandsbeställning.

Samma spärrtider som sommartid gäller.

Förhandsbeställning för nyttotrafik

Nyttotrafiken kan, om särskilda skäl föreligger, efter förhandsbeställning erhålla öppning vid annan tid hela året.
Dock ej helgfri måndag-fredag kl. 07.10-09.00 och 15.10-18.00.  Ej heller sön- och helgdag före vardag kl. 15.10-18.00.

Förhandsbeställning kan göras på vardagar kl.07.00-16.00 hos Brovakten. Broarna skall, under ordinarie arbetstid, om möjligt kunna öppnas senast en timme efter det beställningen gjorts hos platskontoret.

Kontaktvägar

Fartyg och båtar kan kontakta brovakten via VHF kanal 14 eller 68 alternativt via telefonnummer 0706-22 49 68.

Övrig information

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2023-06-22