Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nybron

Position 62°38,0N 017°56,2E; Sjökort 523

Segelfri höjd: 3,7 m

Aktuell nautisk information

Ingen information för tillfället  

Öppningstider

För information om rutiner kring broöppning. Vänligen se information på Härnösands kommuns webbplats. Se länk nedan. 

Härnösands kommun är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2023-09-28