Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Stallarholmsbron

(59-21,9N 017-12,4E) Sjökort 111

Svängbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 3,1 m
Fri bredd 20,0 m

Aktuell nautisk information

 

Öppningstider

Nyttotrafik

Alla dagar kl 0600 - 2200, övrig tid efter förhandsbeställning. I god tid före beräknad passage ska fartygets lots eller befälhavare kontakta brovakten på VHF och förvissa sig om att det går att få broöppning vid den beräknade passagetiden. 8 min före beräknad passage ska förnyad VHF-kontakt tas med brovakten.

VHF: kanal 68, Stallarholmsbron Telefon: 0171-44 90 82

Fritidsbåtar

1 maj - 15 oktober alla dagar kl 0600 - 2200 öppnas en gång inom följande tider: 0620 - 0630, 0720 - 0730 osv. till 2120 - 2130 samt 2150 - 2200.

16 oktober - 30 april alla dagar kl 0600 - 2200 efter anmälan per VHF eller telefon eller med signalkontakt vid respektive ledverk.

Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.

Övriga upplysningar

Bron fjärrmanövreras från Hjulstabron genom kameraövervakning.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2024-03-22