Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tappströmsbron

Position 59°17,6'N 017°48,6'E; Sjökort 111

Klaffbro

Segelfri höjd: 6 m

Aktuell nautisk information

   
   

Öppningstider

1 maj -15 oktober - ej under 2023

Broöppning kan erhållas en gång/timme under 10 min, efter varje halv timma enligt följande:

Vardagar 0630, 0930, 1030, ... 1430, 1930, 2030 och 2130
Lördag, Söndag och helgdag 0630, 0730, ... 2130

 

16 oktober - 30 april

Dagligen: 0900 - 1600 efter förhandsbeställning.

Kontaktuppgifter

Förhandsbeställning görs helgfri måndag–fredag kl. 0700–1600 via telefonnummer 073-523 47 75.

Under ordinarie arbetstid, öppnas bron om möjligt, senast 1 timme efter det att beställning gjorts.

Nyttotrafik

Nyttotrafik kan, efter förhandsbeställning, om möjligt erhålla öppning på annan tid, dock ej vardagar 0640 – 0930 och 1440 – 1830. 

Övrig information

Fritidsbåtar skall vid behov använda VHF kanal 14 för kontakt med brovakten.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2023-04-25