Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tvåmanslotsning

Regler för tvåmanslotsning i Göteborg.

Inom lotsområde Göteborg skall två lotsar tillsättas vid följande fall:

  • På tankfartyg överstigande l.o.a. 260 meter eller bredd 40 meter
  • På torrlastfartyg överstigande l.o.a. 300 meter eller bredd 40 meter
  • På kryssningsfartyg till/från Amerikaterminalen med l.o.a. 215 meter eller däröver.
  • Vid särskilda fall där det bedöms nödvändigt.

Lotsområdeschef kan besluta om undantag från storleksgränserna, efter prövning i nautiska rådet.

Senast uppdaterad 2023-10-11