Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsområde Göteborg

Meddelanden på dessa sidor är ett urval av information och beslut av allmänt intresse. För komplett nautisk information hänvisas till sjökort, Ufs (Underrättelser för sjöfarande), navigationsvarningar samt länsstyrelsernas föreskrifter och beslut.

Välkommen till lotsområde Göteborg!

Dessa sidor innehåller information för fartyg som anlöper Göteborg. Sjöfartsverket arbetar i nära samarbete med hamnmyndigheten i Göteborgs Hamn, vars hemsida vi även hänvisar till. Vidare medverkar en rad privata aktörer för att ge service för säkra och effektiva anlöp.

Vår direktadress är: www.sjofartsverket.se/gbg

I Amerikaksjulet i Göteborg inryms VTS Göteborg och lotsbeställningen för Göteborgs lotsar. Centralen går under beteckningen "Gothenburg Approach" och den är organisatoriskt skild från lotsområdena. Den operativa personalen för lotsområde Göteborg, administrativ personal samt lotsar och båtmän, finns av logistiska skäl placerade alldeles vid kajkanten på Tångudden. Här finns också lotsbåtarna med tillhörande faciliteter placerade.

Genvägar

"Passage Plan" folder

Utdrag ur "List of Radio Signals"

Göteborgs Hamns webbplats

Underrättelser för sjöfarande (Ufs)

Navigationsvarningar

Väderobservationer (ViVa) Måvholmsbådan

Vinga
Vinga 2017-02-24 Foto: Hans Mattsson

Senast uppdaterad 2024-01-24