Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsbeställning

Beställning av lots till och från hamnar inom lotsområde Kalmar.

Beställa lots.

Lotsningsservice: Kl. 00:00 - 24:00.

Preliminär lotsbeställning måste göras senast 24 timmar före bordning.
Definitiv lotsbeställning måste göras senast 5 timmar före bordning.

Lots beställs i första hand via MSW Reportal.

Information om Sjöfartsverkets Anlöpstjänster finns här.

Lotsning (Transportstyrelsen).

Lotspliktsguiden (Transportstyrelsen).

Simrishamn-Västervik

Beställning kan också göras via lotsbeställningen i Malmö.
Telefon: 0771-63 06 80
E-post: southcoastpilot@sjofartsverket.se
VHF-anrop kanal 18 för Blekingekusten.

VHF-anrop kanal 13 för Smålandskusten.

Gotland

Beställning kan också göras via lotsbeställningen i Södertälje.

Telefon: 0771-63 06 45

E-post: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

VHF-anrop kanal 10.

Se även: Kontakt "Lotsområde Kalmar"  

OBS! För beställning av "biträde av lots" utanför lotsled, tex till Högö, gäller särskilda regler.
Beställningscentral för öppensjölotsning i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön
Beställning sker via Lotsbeställningen Malmö och måste inkomma senast 24 timmar före bordning.

Senast uppdaterad 2024-03-07