Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsområde Kalmar

Sjöfartsverket genom lotsområde Kalmar erbjuder lotsning genom Kalmarsund,  lotsning till samtliga hamnar i lotsområde Kalmar samt öppensjölotsning (Deep Sea Pilotage) i Skagerack, Kattegatt och i hela Östersjön.

LO Kalmar
LOKalmar

Geografisk information

Sjöområde

Från gränsen mot lotsområde Oxelösund i norr, till gränsen mot lotsområde Malmö i söder.

Landområde

Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län, delar av Skåne län samt Gotlands län.

Meddelanden på dessa sidor är ett urval av information och beslut av allmänt intresse. För komplett nautisk information hänvisas till sjökort, Ufs (Underrättelser för sjöfarande), navigationsvarningar samt länsstyrelsernas föreskrifter och beslut.

Senast uppdaterad 2023-10-11