Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Strömstad

Information om Strömstad

Lotsplikt

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten.

Lotsplikt gäller för följande fartyg:

Fartyg tillhör lotspliktskategori 1: Alla fartyg.

Fartyg tillhör lotspliktskategori 2: Längd 80m Bredd 15m.

Fartyg tillhör lotspliktskategori 3: Längd 90m Bredd 16m.

För ytterligare information om lotspliktsgränser per led, defnition av lotspliktskategorier, lotsdispensförfarande, lotspliktslinjer och bordningsplatser samt regler vid bogsering, hänvisas till Transportstyrelsen.

Bordningspunkter

1,5 NM syd Ramskär.

Riksgränsen vid Nord-Hällsö.

Om fartyg kommer söderifrån, Bordningspunkt 1 vid Brofjordens angöring.

Farleder

Farled

Max Djupgående

Ramskär till Nord Hällsö

10m

Ramskär/Nord Hällsö till Strömstad

9m

Vind och siktrestriktioner

Individuell bedömning.

Mötesrekommendation

Två fartyg med en LOA på 100 m eller mer bör inte mötas i farled nr
110 på sträckan öster om bojparet i Bulthålan, söder om Holmen
Grå, och in till kaj i Strömstad.

(TSS 2014-709, Rekommendation 1-2014)

Tvåmanslotsning

Fartyg större än eller lika med LOA 150m eller Bredd 30m.

Bogserbåtskrav

Individuell bedömnig.

Ankringsplatser

Kosterhamnen, vid östra sidan av Sydkoster. Djup 15 m - 25 m.

Övrig Information

För övrig information rörande Strömstads hamn kontakta Strömstads kommun.

Strömstads kommun

 

Senast uppdaterad 2021-02-04