Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Strömstad

Information om Strömstad

Bordningspunkter

1,5 NM syd Ramskär.

Riksgränsen vid Nord-Hällsö.

Om fartyg kommer söderifrån, Bordningspunkt 1 vid Brofjordens angöring.

Farleder

Farled

Max Djupgående

Ramskär till Nord Hällsö

10m

Ramskär/Nord Hällsö till Strömstad

9m

Vind och siktrestriktioner

Individuell bedömning.

Mötesrekommendation

Två fartyg med en LOA på 100 m eller mer bör inte mötas i farled nr
110 på sträckan öster om bojparet i Bulthålan, söder om Holmen
Grå, och in till kaj i Strömstad.

(TSS 2014-709, Rekommendation 1-2014)

Tvåmanslotsning

Fartyg större än eller lika med LOA 150m eller Bredd 30m.

Bogserbåtskrav

Individuell bedömnig.

Ankringsplatser

Kosterhamnen, vid östra sidan av Sydkoster. Djup 15 m - 25 m.

Övrig Information

För övrig information rörande Strömstads hamn kontakta Strömstads kommun.

Strömstads kommun

 

Senast uppdaterad 2023-12-14