Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsplikt

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten.

Befälhavare på fartyg som har en längd av 70 meter eller mer, en bredd av 14 meter eller mer eller ett djupgående av 4,5 meter eller mer är i allmänhet skyldig att anlita lots på svenskt inre vatten.

I informationen för respektive hamn inom lotsområdet finns lotspliktsgränserna redovisade.

Detaljerad information om skyldighet att anlita lots hänvisas till Transportstyrelsen.

I Transportsyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lotsning redovisas sjötrafikområdenas indelning, lokala lotspliktsgränser samt vilka fartygsmått och fartygskategorier som är lotspliktiga i respektive farled/område. Transportstyrelsen beslutar om var en lots måste anlitas inom svenskt sjöterritorium och utfärdar också lotsdispenser, det vill säga undantag från lotsplikten.

Senast uppdaterad 2021-01-28