Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Fartbegränsningar

Fartbegränsningar gäller för samtliga fartyg och fritidsbåtar

LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN FÖRESKRIFTER OM SJÖTRAFIK.
Länsstyrelsen har den 12 december 2000 med stöd av 2 kap 2 §
sjötrafikförordningen (1986:300) föreskrivit följande.

FARTBEGRÄNSNINGAR
I följande vattenområden är det förbjudet att framföra fartyg och i vissa fall fritidsbåtar med högre fart än vad som anges i varje särskilt fall.

Nävekvarn.

Fart: 12 knop 
Läge: Mellan Nävekvarns fyr 58 grader 37,234 minuter Nord och 016 grader  48,653 minuter Ost. Och Skäret väster om inloppet 58 grader 37,360 minuter Nord och 016 grader 47,730 minuter Ost.
Fartbegränsning gäller årligen i riktning mot Norrköping, under tiden 15 april — 15 oktober och fartyg större än 12x4m.
Sjökort: 6212

Pampus rännan

Fart: 9 knop
Läge: Mellan Stora Jutens fyr och fyren Lindökanalen 3 samt mellan Stora
Jutens fyr och Ramshälls udde. Gäller fartyg större än 12x4m.
St.Juten 58 grader 38,1 minuter Nord och 016 grader 19,7 minuter Ost.
Sjökort: 6212

Lindökanalen

Fart: 5 knop
Läge: Innanför fyren Lindökanalen 3 och Ramshälls udde.
Ramshälls udde: 58 grader 37,0 minuter Nord och 016 grader 11,5 minuter ost.
Sjökort: 6212

Skenäs färja

Fart: 9 knop
Läge: Området begränsas av meridianerna , i öster rakt norrut från kajen vid
Bråvikens färjestad (016 grader 37,5 minuter Ost )., och i väster 016 grader 35,45
minuter Ost , genom Säterholmens västra udde. Fartbegränsningen gäller endast
skepp (fartyg större än 12 x 4 m).
Sjökort: 621 , 6212.

Arkösund

Liss Lindö & Hästö
Fart: 7 knop
Läge: Området begränsas i väster av en linje från fyren Liss Lindö , position
58 grader 29,82 minuter Nord , 016 grader 56,35 minuter Ost , till en punkt belägen
på Hästö , 58 grader 29,87 minuter Nord , 016 grader 56,50 minuter Ost , samt i
Söder av en linje från den nordligaste av badholmarna i position 58 grader 29,53
minuter Nord , 016 grader 56,73 minuter Ost till Hästö södra udde , position
58 grader 29,71 minuter Nord , 016 grader 56,85 minuter Ost.
Sjökort: 621

Länsstyrelsens författningssamling, sjötrafiken

Karta över Skenäs färjeläge
Fartbegränsning Skenäsfärjan

Senast uppdaterad 2023-10-11