Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Riktvärden & Restriktioner

Här finner ni information om riktvärden och restriktioner genom att klicka på respektive hamn nedan. Information gällande bogserbåtskrav finner ni under respektive hamn. Dessa beslut sammanställer de maximala fartygsdimensioner som erfarenhetsmässigt, med en godtagbar säkerhet, kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder/hamnar inom området Oxelösund/Bråviken. Värdena gäller för medelvattenstånd. Observera att under vår och försommar kan vattenståndet ofta varaktigt vara under medelvattenstånd. Förbehåll görs för bl.a. aktuella sikt-, is- och vindförhållanden, vilka temporärt kan begränsamöjligheterna för lotsning.

Senast uppdaterad 2023-10-11