Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Riktvärden & Restriktioner

Här finner ni information om riktvärden och restriktioner genom att klicka på respektive hamn nedan. Information gällande bogserbåtskrav finner ni under respektive hamn. Dessa beslut sammanställer de maximala fartygsdimensioner som erfarenhetsmässigt, med en godtagbar säkerhet, kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder/hamnar inom området Oxelösund/Norrköping. Djupen (TMD, Tillåtet Maximalt Djupgående) visas i förhållande till referensnivå RH2000 (Rikets Höjdsystem) vilket även benämns som BSCD2000 (Baltic Sea Chart Datum). Justering måste göras för aktuellt vattenstånd. För Norrköpings hamnar gället ViVa Juten och för Oxelösunds hamnar gäller ViVa Vinterklasen. Förbehåll görs för bl.a. aktuella sikt-, is- och vindförhållanden, vilka temporärt kan begränsamöjligheterna för lotsning.

Senast uppdaterad 2024-04-11