Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Övriga Hamnar

Studsvik

Studsvik

RORO= 70 m.
Dagsljus,
TMD=5,3
UKC=0,5

Vindrestriktioner
I medelvindar mellan 10-14 m/s gör Sjöfartsverket en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.

I medelvindar överstigande 14 m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

Siktrestriktioner: > 1,5 Nm eller/och enligt bfh/lots bedömning.

Senast uppdaterad 2024-01-25