Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Vind & Sikt restriktioner

Generella regler gällande vind och sikt till och från hamnar i Oxelösunds lotsområde.

Vind och sikt restriktioner Oxelösund


Max fartyg (m) 230 x 43 -250 x 45
Sikt >2NM
I medelvindar mellan 6-9 m/s, gör Sjöfartsverket en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.
I medelvindar överstigande 9 m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

Max fartyg (m) 230 x 33 -250 x 43
Sikt >2NM
I medelvindar mellan 9-11 m/s, gör Sjöfartsverket en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.
I medelvindar överstigande 11 m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.


Max fartyg (m) 185 x 33 -230 x 33
Sikt >2NM
I medelvindar mellan 11-13 m/s, gör Sjöfartsverket en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.
I medelvindar överstigande 13 m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

Max fartyg (m) <185 
Sikt godtagbar enligt Bfh & Lots bedömning
Sjöfartsverket gör en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.
 

Beaktande av vind och sikt skall baseras på SMHI’s prognoser för området Hävringe (N58 36 E17 19) och realtidsmätningar från Vinterklasens ViVa-station*.

 *ViVa – Sjöfartsverkets Vind och Vatten applikation (för Iphones, Androids och Windows).

Vind & sikt restriktioner  Pampus rännan

 

Max fartyg (m) 220 x 33 - 260 x 33
Sikt >2NM

I medelvindar mellan 7-10 m/s gör Sjöfartsverket en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.

I medelvindar överstigande 10 m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

Max fartyg (m) 185 x 33 - 220 x 33
Sikt 1000-2000 m. Bfh & Lots bedömning. 
Sikt <1000m, ingen passage

I medelvindar mellan 10-13 m/s gör Sjöfartsverket en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.

I medelvindar överstigande 13 m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

Max fartyg <185 
Sikt godtagbar enl Bfh & Lots bedömning

Sjöfartsverket gör en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.

Beaktande av vind och sikt skall baseras på SMHI’s prognoser för området St Juten (N58 38'05 E16 19'48) och realtidsmätningar från St Jutens ViVa-station*.

 *ViVa – Sjöfartsverkets Vind och Vatten applikation (för Iphones, Androids och Windows).

Vind & sikt Lindö kanalen

Befälhavare & Lots gör bedömning baserat på fartyg och last. 

 

Vind & sikt restriktioner SSAB

Befälhavare & Lots gör bedömning baserat på fartyg och last. 

Senast uppdaterad 2023-10-11