Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nynäshamn (Norvik)

UN Locode: SENRR

Norvik hamn

Hamn
Nynäshamns Norvik hamn består av en 450 m lång containerkaj samt av två RoRo-lägen om vardera 280 m respektive 240 m längd

Maximalt djupgående
Farleden via Landsort 10,0 m, Danziger gatt 10,0 m, Kanholmsfjärden 10,0 m samt via Gunnarstenarna VLCC 15,3 m.

Vattendjup vid kaj

  Kajdjup (m) Max ankomst- avgångsdjupgående (m)
RoRo-läge 7 9,8  
RoRo-läge 5 10,3  
Containerkaj 3-4 16,4 15,3 
     
     


Farled
För information se Landsortsleden.

Bogserbåtar
Se länk nedan för riktlinjer för bogserbåtar.
Undantag från bogserbåt kan sökas av befälhavaren, blanketten som skall användas finns nedan.

Mörkerrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Vindrestriktioner
För fartyg > 200 m längd får vinden inte överstiga 13 m/s.

Siktrestriktioner
För fartyg > 200 m längd får sikten inte understiga 0,5 M.

Ankarplatser
Cirka 8 M sydväst om Landsorts bredgrund ankringsdjup från 20-70 m. Cirka 6 M sydost om Gunnarstenarna finns ett ankringsområde för större fartyg, ankringsdjup från 30-100 m. Cirka 1 M väst om Landsorts angöring, ankringsdjup från 11-30 m. Ankarplats N2 ca 0,4 M ost om Norra Stegholmen.

Senast uppdaterad 2023-10-11