Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Södertälje

59 12,0' N 17 38,0' E       Sjökort 6181, 111     UN locode: SESOE

 

Hamn
Max fartygsstorlek till Södertälje hamn längd 200,0 m bredd 32,3 m.

Sydhamnen 
Roroläge 9, en 70 m lång betongkaj med en förlängning av två stycken dykdalber, total längd 206 m.
Roroläge 11, består av en 130 m lång betongkaj med en dykdalb, total längd 180 m.
Kajplats 12-13 har i norra änden en roro ramp och består av en 300 m lång betongkaj.
OBS! Max sammanlagd fartygslängd vid kaj 12-13 är 290 meter.

Igelstakajen
Igelstakajen 15-16, en 160 m lång betongkaj med en dykdalb i södra förlängningen, total kajlängd 185 m. Om två fartyg skall ligga till kaj får fartygens sammanräknade längd inte överstiga 205 m.

Oljehamnen

Kajplats 6, en oljekaj med en längd på 75 m.
Kajplats 7-8, en oljekaj med en längd på 120 m.

Uthamnen
Kajplats 4, en 90 m lång betongkaj. Använd endast som väntkaj.
Kajplats 5, en 115 m lång spannmålskaj av dykdalbkonstruktion.

Maximalt djupgående: 9,0 m

Vattendjup vid kaj

Kajplats Kajdjup (m) Max ankomst- avgångsdjupgående (m)
Sydhamn 9 8,1 7,6
Sydhamn 11 7,7 7,2
Sydhamn 12 8,9 8,4
Sydhamn 13 10,0 9,0
Igelsta 15-16 9,3 8,8
Oljehamnen 6 9,5 9,0
Oljehamnen 7-8 7,1 6,6
Uthamn 4 7,8 7,3
Uthamn 5 8,2 7,7


Farled

Segelfri höjd till kajplatserna 4-8, 15-16 39,9 m och till kajplats 9-13 50m. För övrig information se Södertäljeleden.

Bogserbåtar
Se länk nedan.

Mörkerrestriktioner
För fartyg överstigande 160 m längd krävs särskilt tillstånd för mörkernavigering. För ytterligare information se länk nedan.

Vindrestriktioner
Max medelvind i Brandalssund fartyg l.o.a. >160,00 m: 15 m/s (kan variera beroende på vindriktning).

Siktrestriktioner
För fartyg >160,0 m måste sikten i Brandalssund uppgå till minst 400 m för passage.

Ankarplaster
0,3 M syd om Halls Holme, lerbotten. 0,5 M väst om Radön, lerbotten. Ankarplats S4 1,0 M sydost Skanssundet, lerbotten

Senast uppdaterad 2023-10-11