Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Södertäljeleden

Information om Södertäljeleden

Sjökort
617, 6172, 6181.

Farled
Södertäljeleden sträcker sig från Landsort in till Södertälje där den vid södra kanalmynningen ansluter till Södertälje kanal och därefter tar Mälarleden vid.

Maximalt djupgående
Farleden via Landsort har ett maximalt djupgående på 9,0 m. Andra farleder med mindre och olika maximala djupgåenden ansluter till Södertäljeleden.

Fartbegränsningar
Inom området finns ett flertal ställen med fartbegränsningar vilka framgår av sjökorten.

Bogserbåtar
Se länk nedan.

Mörkerrestriktioner
För fartyg överstigande 160 m längd krävs särskilt tillstånd för mörkernavigering. Se länk nedan.

Vindrestriktioner
Max medelvind i Brandalssund fartyg l.o.a. >160,00 m: 15 m/s (kan variera beroende på vindriktning).

Siktrestriktioner
För fartyg >160,0 m måste sikten i Brandalssund uppgå till minst 400 m för passage.

Luftledningar
Södertäljeleden korsas av en luftledning norr om Fläsklösa. Minsta segelfria höjd under den är 50 m.

Broar
Igelstabron norr om Halls Holme har en segelfri höjd på 39,9 m. 

Ankarplaster
8 M sydväst om Landsorts bredgrund ankringsdjup från 20-70 m. 
1 M väst om Landsorts angöring, ankringsdjup från 11-30 m.
1 M sydost om Skanssundet.
Syd om Halls Holme S5, ankringsdjup 13-18 m, lerbotten. 

Senast uppdaterad 2023-10-11