Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Fartygsstorlekar genom Södertälje kanal

Information om fartygsstorlekar genom Södertälje kanal.

Ett fartygs möjligheter att passera kanalen begränsas av dess längd, bredd, djupgående och höjd i förhållande till kanalanläggningen inklusive sluss, broar och kraftledningar. Eftersom vattenståndet varierar kontinuerligt måste också detta beaktas när man avgör om ett fartyg kan passera kanalen.

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Södertälje kanal (Se länk nedan)finns maximala fartygsstorlekar för kanalen beskrivna. Avsikten med begränsningarna är att så långt det är möjligt undvika att kanalanläggningen eller broar skadas med  kortare eller längre avstängningar som följd.

Utdrag ur föreskrifter för Södertälje kanal

Fartygs, pråmars och bogsersläps storlek

4 § Ett fartyg får inte utan särskilt medgivande från kanalhållaren passera slussen i Södertälje kanal om det har

1. en större längd över allt än 124 meter,

2. en större bredd än 18 meter, eller

3. ett större djupgående än 6,50 meter.

Om fartygets bredd inte är större än 17 meter får djupgåendet vara högst 6,80 meter.

5 § En pråm får inte utan särskilt medgivande från kanalhållaren passera slussen i Södertälje kanal om pråmen har

1. en större längd över allt än 60 meter,

2. en större bredd än 10 meter, eller

3. ett större djupgående än 3 meter.

6 § Ett bogsersläp får inte utan särskilt medgivande från kanalhållaren passera slussen i Södertälje kanal om bogsersläpet har en större bredd än 3 meter eller en större längd än 90 meter mätt från det bogserande fartygets akter till bogsersläpets slut.

Största tillåtna höjd
Inget fartyg, pråm, bogsersläp eller annan farkost får
framföras i kanalen om det har en större höjd över vattenytan än 39,9 meter.

Särskilt tillstånd för stora fartyg
Ett fartyg kan efter särskilt tillstånd av Sjöfartsverket få framföras i Södertälje kanal om det har.
För att ansöka om särskilt tillstånd finns ett särskilt formulär, se länk nedan.

Vattenstånd
Referensytan för vattenståndet, mätt vid peglarna i Södertälje sluss, är + 4,10 meter i Mälaren och + 3,50 meter i saltsjön. Om vattenståndet är lägre eller högre justeras djupgåendet enl länk nedan.

Senast uppdaterad 2021-02-02